Archiwum porad prawnych Październik 2007

Termin uiszczenia ceny nabycia na licytacji

31.10.2007

Zamierzam wziąć udział w komorniczej licytacji nieruchomości. Na ten cel bank udzieli mi kredytu, przy czym na licytacji będę posiadał jedynie promesę udzielenia kredytu (ponieważ przez oczywiste względy nie znam ostatecznej ceny nabycia). Ewentualna procedura kredytowa rozpocznie się po licytacji. (...)

Przedawnienie karalności oszustwa kredytowego

31.10.2007

W 2005 roku przedstawiono mi zarzut aktem oskarżenia z art. 297 § 1 kk, o czyn, który miał miejsce w grudniu 1996 roku i styczniu 1997 roku. Sprawa karna toczy się jeszcze w pierwszej instancji i nie wydano jeszcze wyroku. Jaki jest okres przedawnienia w przypadku tego zarzutu oraz czy nie zachodzą (...)

Nieściągalne wierzytelności a przedawnienie

31.10.2007

Sporządzam protokoły dotyczące nieściągalności wierzytelności, niektóre są sprzed kilku lat, nawet z 2002 roku. Co powinnam w takiej sytuacji zrobić? Księgowa poinformowała mnie, iż nie powinnam pisać protokołów dotyczących wierzytelności sprzed dwóch lat, gdyż i tak nie można z (...)

Przeglądanie akt sprawy - postępowanie karne

30.10.2007

W 2002 roku, będąc w związku małżeńskim, sprzedaliśmy wraz z żoną mieszkanie własnościowe. Mieszkanie kupiła nasza znajoma. Po pewnym czasie okazało się, że żona w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ma szereg zobowiązań - firmy zaczęły podawać ją do sądu i uzyskiwać (...)

Miejsce zamieszkania małoletniego a alimenty

30.10.2007

W procesie rozwodowym orzeczono, że rodzic X płaci alimenty rodzicowi Y na małoletniego, a małoletni mieszka przy rodzicu Y. Mimo wyroku i za wiedzą sądu, małoletni mieszka z rodzicem X. W procesie zmieniającym postanowienie sądu rozwodowego orzeczono zmianę miejsca zamieszkania, w ten sposób, (...)

Pozwolenie na budowę a wnioskodawca

30.10.2007

Jesteśmy z żoną właścicielami działki. W grudniu 2006 wystąpiłem do Urzędu Dzielnicy o wydanie Ogólnych Warunków Zabudowy. Dokument ten został wydany tylko na moje nazwisko. Z tym dokumentem przez następne miesiące załatwiałem cały szereg innych spraw, jak np. warunki podłączeń mediów. (...)

Reprezentacja spółki z o.o. przed sądem

30.10.2007

Spółka z o.o. otrzymała wezwanie na rozprawę przed sądem cywilnym (jako pozwana). Czy Spółkę z o.o. może reprezentować każda osoba, która posiada pełnomocnictwo od Zarządu Spółki, czy tylko taka, która posiada odpowiednie uprawnienia adwokackie? Czy prawdą jest, że Spółkę może (...)

Samochód małżonków środkiem trwałym firmy

30.10.2007

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą chce wciągnąć oświadczeniem na środki trwałe firmy prywatny samochód osobowy (zarejestrowany na małżonka - ustawowa wspólnota majątkowa). Według jakiej wartości uwzględnić środek trwały w ewidencji firmy? Czy w ewidencji środków (...)

Błąd w zwolnieniu lekarskim

30.10.2007

Nie jestem uprawniony jako pracodawca do wypłaty zasiłków i przekazałem zwolnienie lekarskie do ZUS (wcześniej wypłaciłem pracownikowi wynagrodzenie za 33 dni). Po odesłaniu dokumentacji do ZUS zauważyłem, że jest błąd w L-4 w ilości dni zwolnienia. Czy jako pracodawca mam obowiązek sprawdzić (...)

Umorzenie zaległości podatkowej od nieruchomości

30.10.2007

Nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym jest własnością wspólną dwóch współwłaścicieli w równych udziałach po 1/2. Każdego roku Prezydent Miasta wydaje decyzję w której ustala podatek dla tejże nieruchomości i decyzję tą doręcza dwóm współwłaścicielom. Jeden właściciel (...)

Darowizna żony dla męża

29.10.2007

Moją żona otrzymała w formie darowizny od moich rodziców mieszkanie. Stało się to niestety jej majątkiem odrębnym. Później nastąpiła sprzedaż i kupno większego mieszkania, które jest również jej majątkiem odrębnym. Niestety z pewnych powodów zamierzamy sprzedać mieszkanie i kupić (...)

Kolejna cesja wierzytelności

29.10.2007

Chciałbym dokonać cesji należności przypadającej mi w ramach dokonanej na mnie wcześniejszej cesji (tej samej należności). Czy coś stoi na przeszkodzie, aby cesja została ponownie scedowana? Czy należy zachować jakąś szczególną formę takiej cesji, czy jest to zwyczajowa cesja, jakby (...)

Odjęcie zarządu nad nieruchomością

29.10.2007

Jestem współwłaścicielem w 1/2 udziale w nieruchomości, która została zajęta przez Komornika sądowego na wniosek licznych wierzycieli. Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest od 2003 roku, od tego roku nieruchomość jest wynajmowana a dochody z tytułu najmu w wyniku zajęcia otrzymuje Komornik. (...)

Cofnięcie zażalenia w sprawie karnej

29.10.2007

W sądzie odbyła się sprawa rozpatrującą zasadność złożonego przeze mnie zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania przez prokuratora. Zostały na rozprawie wpisane w protokół zalecenia sądu o powołanie świadka itp i wyznaczono termin kolejnej rozprawy. Nie mam sił na dalsze rozprawy. (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika