Archiwum porad prawnych Styczeń 2007

Zniesienie intercyzy w trakcie trwania małżeństwa

31.1.2007

Małżeństwo ma zawartą intercyzę. Mąż posiada majątek nieruchomy w połowie uzyskany przed ślubem, a w połowie w trakcie trwania intercyzy zawartej przed zawarciem związku małżeńskiego. Mąż prowadzi działalność gospodarczą rozpoczętą przed zawarciem związku. Czy zniesienie intercyzy (...)

Amortyzacja środka trwałego a aport

31.1.2007

W grudniu 2006 do spółki z o.o. przekazałem w części zamortyzowany środek trwały. Czy kwotę niezamortyzowaną środka trwałego, przekazanego aportem, zalicza się w koszty jak przy sprzedaży? Czy na środek trwały przekazany aportem mam wystawić fakturę VAT?

Choroba alkoholowa a popełnienie przestępstwa

31.1.2007

Przed rokiem uczestniczyłem w zdarzeniu, w którym osoba trzecia ubliżając mi oraz uderzając mnie pięścią w twarz doprowadziła mnie do rozstroju nerwowego, w wyniku czego doszło do rękoczynów. Wskutek tego zdarzenia nastąpiło lekkie uszkodzenie pojazdu osoby, która mnie zaczepiła (uszkodzenie (...)

Nienaprawienie szkody a zarządzenie wykonania kary

31.1.2007

Oskarżono mnie o przywłaszczenie pieniędzy i sąd wydał wyrok skazujący mnie na karę pozbawienia wolności na okres 10 miesięcy i zawiesił warunkowo wykonanie wyroku na okres trzech lat. Jednocześnie Sąd w wydanym wyroku zobowiązał mnie do naprawienia szkody na rzecz poszkodowanego w terminie (...)

Wypłata wynagrodzeń po przekształceniu spółki

31.1.2007

Jesteśmy spółką jawną. Właściciele płacą podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Złożyliśmy dokumenty w KRS i w przyszłym miesiącu nastąpi przekształcenie spółki w spółkę z o.o. Wynagrodzenia pracownikom wypłacane są z dołu do 10-go za poprzedni miesiąc. Składki ZUS przekazywane (...)

Uszkodzenie mebli przez zalanie mieszkania

30.1.2007

Wynajmuję mieszkanie od TBS, nad moim mieszkaniem znajduje się kotłownia. Zostałem 3 razy zalany wodą. Podczas ostatniego zalania zniszczyły mi się meble w kuchni. Napisałem dwa pisma do zarządu TBS z informacją o zalaniu i zniszczeniu mebli oraz wyceną kosztów naprawy (wymiany ponieważ (...)

Zażalenie na odmowę wstrzymania wykonania wyroku

30.1.2007

Pozwany wniósł o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem. Jednocześnie wniósł podanie do Sądu o zabezpieczenie interesu skarżącego poprzez zawieszenie egzekucji komorniczej. Sąd odmówił zawieszenia podając na to swoje argumenty. Czy na postanowienie Sądu w tej sprawie (...)

Naprawy w domu obciążonym służebnością mieszkania

30.1.2007

W roku 2003 matka darowała mnie i mojemu bratu po połowie dom mieszkalny. W punkcie 4 aktu jest napisane, że ustanawiają na rzecz (nazwisko i imię ) na jej życzenie dożywotnią służebność mieszkania polegającą na prawie wyłącznego korzystania przez uprawnioną z całego budynku mieszkalnego (...)

Donosy i niesłuszne oskarżenia w administracji

30.1.2007

Zostałem poinformowany, że w administracji znajduję się doniesienia szkalujące moja osobę. Doniesienia dotyczą skarg, że jestem hałaśliwym sąsiadem, stanowiącym utrapienie dla innych sąsiadów. Zainteresowałem się doniesieniami i postanowiłem zapoznać się ze skargami, ponieważ są (...)

Szykanowanie małżonki przez sąsiadów

30.1.2007

Żona miała pod koniec 2005 roku udar bardzo trudny z przejściami. W wyniku ciężko przebytego udaru leczyła się i nadal się leczy. Ostatnio dowiedziałem się, że prawdopodobnie udaru doznała w wyniku szykan sąsiadów. Żona trzymała w domu sześć kotów i dwa psy. Zostało to jej po poprzednim (...)

Obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami

30.1.2007

Jesteśmy małżeństwem od marca 1991 roku. Poznaliśmy się w firmie, w której oboje pracowaliśmy. W czerwcu 1992 roku urodził nam się syn. Żona przestała pracować. Gdy syn ukończył 3 lata, pierwszy raz poprosiłem żonę, aby poszła do pracy a syn do przedszkola. Pracując na różnych stanowiskach (...)

Opłaty komornicze w razie dobrowolnego świadczenia

30.1.2007

Nie zapłaciłem w terminie alimentów i żona oddała sprawę do komornika, ale ja już po 2 dniach zapłaciłem na konto i ona wycofała sprawę od komornika. Czy muszę ponosić z tego powodu jakieś opłaty na rzecz komornika, mimo że on nic nie zrobił w tej sprawie?

Wyłączenie urzędnika od prowadzenia sprawy

30.1.2007

Z tego co widzę, to żaden z artykułów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. nie opisuje dokładnie sytuacji, gdzie jedna ze stron jest dobrą znajomą urzędnika prowadzącego sprawę administracyjną. Czy jest możliwe jest prowadzenie sprawy administracyjnej przez niedoszłą teściowa mojej małżonki?

Stypendium a obowiązek złożenia zeznania rocznego

30.1.2007

W 2006 r. otrzymywałem stypendium naukowe na AE od marca do lipca w wysokości 700 zł oraz od października do lutego 2007 w wysokości 550 zł. Czy w rozliczeniu za 2006 r. muszę wykazać to stypendium w PIT rocznym? Z tego co się wstępnie zorientowałem, to nadwyżkę powinienem wykazać. Dodam, (...)

Koszty utrzymania dzieci przed i po rozwodzie

29.1.2007

Pani Anna rozwodzi sie z mężem. Pozew o rozwód wniósł mąż. Od jakiegoś czasu płaci alimenty na dzieci. Pani Anna obawia się, że mąż przestanie je płacić. Mąż wypomina jej fakt płacenia alimentów i straszy, że przestanie je płacić. Pani Anna wolałaby, żeby sąd zobowiązał męża (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika