Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Lipiec 2007

Przedawnienie roszczenia z wyroku sądowego

31.7.2007

We wrześniu 1997 roku uzyskałem prawomocny wyrok sądowy przeciwko dłużnikowi. W styczniu 1998 roku skierowałem sprawę do komornika o egzekucję należności. Egzekucja okazała się bezskuteczna, gdyż wówczas dłużnik nic nie posiadał. Przez cały ten okres czasu tj. do roku 2007 dłużnik (...)

Wniosek o przebadanie świadka przez biegłego

31.7.2007

Żona w sprawie rozwodowej chce powołać na świadka swoją 79-letnią babcię. Kobieta ta moim zdaniem ma sklerozę i pewne zaburzenia psychiczne i pamięci i jest całkowicie niewiarygodna. Czy mogę złożyć wniosek o przebadanie świadka przez biegłego psychiatrę i jeżeli tak to jak i kiedy?

Eksmisja współlokatora

31.7.2007

Córka mieszka wraz z byłym mężem, 11-letnim synem i bratem w lokalu kwaterunkowym, gdzie głównym lokatorem jest matka. Mieszkanie jest dwupoziomowe - córka z byłym mężem zajmują dwa pokoje i kuchnię, jeden pokój zajmuje 11 letni syn. W czasie sprawy rozwodowej były zięć powiedział, że (...)

Wymiana dowodu osoby niepełnosprawnej

31.7.2007

Wraz z bratem opiekujemy się przemiennie (po pół roku) naszą matką, która jest po przebytym w 2000 roku udarze mózgowym pod postacią porażenia prawostronnego i całkowitej afazji ruchowej. Kontakt z nią jest trudny, odpowiedzi jej poprzez skinienie głową najczęściej świadczą o nie zrozumieniu (...)

Definicja czasu pracy

31.7.2007

Pracownicy fizyczni pracują przy obsłudze maszyn. Obowiązuje ich 3-zmianowy rozkład czasu pracy, 8 godzin na dobę, 40 godzin tygodniowo. Czy ośmiogodzinna norma dobowa czasu pracy dotyczy tylko tzw. czasu efektywnego wykonywania czynności na poszczególnych stanowiskach pracy (przy obsłudze maszyn), (...)

Dochodzenie zaległego najmu - właściwość sądu

30.7.2007

Chcę złożyć pozew o spłatę zaległych czynszów za wynajem domu znajdującego się w S. Dom jest własnością moją (stały adres zameldowania: B., czasowy adres zameldowania: R.) i męża (adres stały: R.). Najemca - dłużnik mieszka w B. Który sąd będzie właściwy do złożenia pozwu?

Skuteczność wypowiedzenia pełnomocnictwa

30.7.2007

Radca prawny zatrudniony na umowę o pracę odchodzi na emeryturę - zostanie z nim niebawem rozwiązana umowa o pracę. Radca ten jest pełnomocnikiem procesowym pracodawcy w kilku niezakończonych jeszcze sprawach sądowych. Czy istnieje w tej sytuacji obowiązek powiadomienia sądu o rozwiązaniu (...)

Termin rozpatrzenia wniosku o kontakty z dziećmi

30.7.2007

Żona złożyła pozew o rozwód, wyprowadziła się i zabrała dzieci. Od dwóch lat się z nimi nie widziałem. Zamierzam złożyć w sądzie wniosek o przyjazd moich dzieci do mnie na wakacje. Nie mam ograniczonych praw rodzicielskich. Czy Sąd jest zobowiązany prawem do rozpatrzenia wniosku w konkretnym (...)

Umorzenie śledztwa z powodu braku wniosku

30.7.2007

Powodem umorzenia przez prokuratora śledztwa był brak wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej na podstawie art. 17 par. 1 pkt 10 kpk. Proszę o wyjaśnienie co rozumie się pod pojęciem braku wniosku? Czy policja powinna poinformować pokrzywdzonego, że taki wniosek powinien być złożony, (...)

Nabycie nieruchomości przez obcokrajowca

29.7.2007

Jestem właścicielka nieruchomości zabudowanej. Nieruchomość tę częściowo otrzymałam w spadku po ojcu, część darowała mi Mama i rodzeństwo. Mój mąż jest Niemcem. Mieszkamy w Anglii, ale mamy zamiar przeprowadzić sie do Polski i w związku z tym w 2001 roku zaczęliśmy rozbudowywać (...)

Umowa przedwstępna a podatek dochodowy

29.7.2007

Jestem właścicielką nieruchomości zabudowanej halą produkcyjną i magazynem. 1/2 części nabyłam w 2002 r., a drugą połowę w 2007 r. Mam kupca na tę nieruchomość. Jednakże mogę sprzedać tę nieruchomość dopiero w styczniu 2008 roku. Osoba chcąca kupić chciałaby się zabezpieczyć (...)

Nakłady dzierżawcy lokalu użytkowego

28.7.2007

Od trzech lat dzierżawię lokal użytkowy (bufet -stołówka) od Starostwa Powiatowego na podstawie umowy zawartej na okres 10 lat. Do tej pory za korzystanie z poboru wody zimnej i ciepłej, oraz odprowadzenia ścieków, rozliczenie kosztów następowało na podstawie wskazań podliczników - zgodnie (...)

Zawyżona cena nieruchomości gminnej

27.7.2007

Gmina pismem z dnia 16.05.1996 poinformowała mnie o możliwości zbycia działki jako dopełnienie do mojej nieruchomości. Jestem bardzo zainteresowany nabyciem tej działki, jednak wycena sporządzona przez Gminę jest wg mnie drastycznie zawyżona. Między mną a Gminą wywiązała się korespondencja, (...)

Badanie psychiatryczne

27.7.2007

Mam dwie córki w wieku 8 lat. Dwa lata temu, zostały one zabrane z domu pod moją nieobecność przez rodzinę żony. Rok temu próbowałem zobaczyć się z moimi dziećmi. Były one przetrzymywane przez teściów na Śląsku. Żona mieszkała w Warszawie i nie przebywała z dziećmi. Ponieważ żona (...)

Spadek po obywatelu niemieckim

27.7.2007

Moja Matka ma brata za granicą w Niemczech, który zmarł, był obywatelem Niemieckim zrzekł się obywatelstwa Polskiego w latach 60- tych wyjechał z żoną do Niemiec i tam się osiedlił. Brat mojej Matki miał czworo dzieci są oni już dorośli i mają swoje dzieci już niemieckie. Brat w ostatnich (...)

Wstrzymanie egzekucji na wniosek wierzyciela

27.7.2007

W jaki sposób Sp. z o.o., która jest wierzycielem długów spółki jawnej może wstrzymać licytację domu mieszkalnego, który należy do jednego ze wspólników dłużnika i w jaki sposób może sprzedać dom za cenę wywoławczą osobom, które chcą wykupić ten dom dla zamieszkującej tam bezrobotnej (...)

Wynajem pokoju w hotelu

27.7.2007

Wynająłem pokój 3 osobowy nad morzem na 14 dni, zapłaciłem z góry, otrzymałem fakturę. Z powodów rodzinnych musiałem wrócić 4 doby wcześniej niż zapłaciłem za pokój. Koszt jednej doby 260 zł. Faktura wystawiona jest na usługi noclegowe (symbol klasyfikacji 55.23). Za skrócony pobyt (...)

Właściwość komornika a egzekucji z nieruchomości

26.7.2007

Komornik z innego niż mój rejon zajął w wyniku egzekucji moją nieruchomość Wiem, że taką czynność może podjąć tylko komornik na którego terenie działalności znajduje sie owa nieruchomość. Od kiedy obowiązuje przepis o rejonizacji egzekucji komorniczych z nieruchomości i proszę o (...)

Fałszywe zaświadczenie lekarskie

26.7.2007

Lekarz zatrudniony w publicznym ZOZ zatrudniony jest w godzinach 7-14. W dn. 24 lipca o przyszedł do pracy zgodnie z regulaminem. O godz. 13 nie było go już jednak na terenie szpitala. Dyrektor szpitala osobiście sprawdził, iż lekarz o godz. 13.30 pracował w prywatnej przychodni. Następnego dnia (...)

Opłata od apelacji w sprawie podziału majątku

26.7.2007

Uczestnik postępowania o podział majątku dorobkowego małżonków złożył apelację od postanowienia kończącego postępowanie w sprawie wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych. Sąd postanowieniem odmówił zwolnienia od kosztów sądowych, jednak z treści postanowienia nie wynika, (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

26.7.2007

Spółka z o.o. nie ogłosiła upadłości ani likwidacji a straciła płynność finansową, jak w takiej sytuacji będzie wyglądała likwidacja takiej firmy. Firma ma dług w stosunku do jednego klienta w kwocie 700 tys. zł oraz zadłużenia mniejsze w stosunku do innych klientów oraz jednomiesięczne (...)

Wykreślenie członka rady nadzorczej - formularze

26.7.2007

Na jakim formularzu należy zgłosić do KRS wykreślenie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej oraz jaki jest tego koszt? Rezygnacja wpłynęła w czerwcu - jaki jest zatem ostateczny termin poinformowania urzędu?

Błędne wyliczenie odsetek przez komornika

26.7.2007

Otrzymałem zajęcie wynagrodzenia za pracę. W postanowieniu komornika widnieje kwota główna 11 900 zł oraz odsetki w wysokości 16 200 zł. Do tego doliczono koszty sądowe. Nakaz zapłaty, na który się powołano się w piśmie został wydany w kwietniu 2005 roku. Czy i do kogo można składać (...)

Teza dowodowa w procesie gospodarczym

26.7.2007

W hipotetycznej sprawie gospodarczej z umowy pożyczki w sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany formułuje ogólnikową tezę, że "dług nie istnieje" i na tę okoliczność powołuje dowód z zeznania świadka. Czy przy tak ogólnie sformułowanych okolicznościach sąd może wziąć pod uwagę zeznania (...)

Zarządzanie a administrowanie wspólnotą

26.7.2007

Wspólnota mieszkaniowa kamienicy (ponad 7 lokali) zatrudnia firmę do administrowania kamienicą. Pani administrator jest jednym z członków zarządu oraz jedynym jej członkiem, który de facto pobiera za zarządzanie/administrację wynagrodzenie. Czy zarząd nieruchomością jest czynnością odrębną (...)

Protokół z posiedzenia sądu

25.7.2007

Sąd na rozprawie zarządził przeprowadzenie wizji lokalnej na mojej posesji. Jestem właścicielem posesji, przez którą przebiega służebność drogowa dla właścicieli dwóch działek. Powodowie na wizji podawali sprzeczne informacje przekręcając fakty, a ich adwokat kazał wszystko protokołować. (...)

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa

25.7.2007

Złożyłam pismo na policji, wnosząc m.in. o wszczęcie dochodzenia z mojego - pokrzywdzonego wniosku przeciwko dłużnikowi z art. 300 paragraf 1 i 2 kk. Śledztwo trwało 8 miesięcy. W maju br. otrzymałam postanowienie z prokuratury rejonowej o umorzeniu śledztwa. Powodem umorzenia był brak wniosku (...)

Objęcie w posiadanie nieruchomości z licytacji

25.7.2007

Kupiłem na licytacji komorniczej nieruchomość składającą się między innymi z budynku pałacowego wpisanego do rejestru zabytków (w księgach wieczystych oznaczonego jako budynek administracyjny), jest to budynek kilkupiętrowy o powierzchni około 1200 metrów kwadratowych. Otrzymałem właśnie (...)

Zmiana zarządcy we współwłasności

25.7.2007

Jestem współwłaścicielem kamienicy, w których 50% udziału posiada miasto, a pozostałą część posiada kilku pozostałych współwłaścicieli, osób fizycznych (ja posiadam około 5% udziałów). W kamienicy są mieszkania czynszowe (nie ma kwaterunkowych) oraz jeden lokal użytkowy. Kamienica (...)

Klauzula prawomocności i wykonalności

25.7.2007

Spotkałem się z określeniami "klauzula prawomocności" i "klauzulą wykonalności". Język prawniczy jest precyzyjny, więc są to prawdopodobnie dwa różne określenia. Proszę podać różnicę pomiędzy "klauzulą prawomocności" a "klauzulą wykonalności".

Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

25.7.2007

Jednoosobowa spółka z o. o. udziela pożyczki swojemu jedynemu wspólnikowi, który jednocześnie jest jedynym członkiem zarządu. Czy umowa pożyczki pomiędzy jednoosobową spółką z o. o. a jej udziałowcem, będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu musi być zawarta w formie aktu notarialnego, (...)

Ekwiwalent pieniężny w świadectwie pracy

24.7.2007

Wypisując świadectwo pracy należy wpisać liczbę dni urlopu wypoczynkowego za dany rok. My wypłaciliśmy ekwiwalent. Czy w świadectwie pracy wpisać liczbę dni czy słowo ekwiwalent za liczbę dni?

Wezwanie do udziału w sprawie w miejsce pozwanego

24.7.2007

Osoba fizyczna zakupiła stolarkę okienną. Po zamontowaniu stolarka okazała się wadliwa (nieszczelności powodujące utratę ciepła, parowanie i zlodowacenia). Kupujący wielokrotnie zgłaszał reklamacje u producenta, jednak zostały one bezpodstawnie odrzucone (stwierdzono, iż stolarka jest niewłaściwie (...)

Rachunek z zarządu nieruchomości współnej

24.7.2007

Jestem współwłaścicielem kamienicy, w których 50% udziału posiada gmina, a pozostałą część posiada kilku pozostałych współwłaścicieli - osób fizycznych (ja posiadam około 5% udziałów). W kamienicy są mieszkania czynszowe (nie ma kwaterunkowych) oraz jeden lokal użytkowy. Kamienica (...)

Zaniedbana nieruchomość gminna

24.7.2007

Sądownie została ustanowiona droga konieczna o szerokości 3m i długości 25m na terenie będącym własnością Gminy. W tym przypadku terenem Gminy jest działka w centrum miasta o wymiarach 15m x 25 m. Z dwóch stron ta działka graniczy z ogrodami przydomowymi moich sąsiadów, ze strony trzeciej (...)

Zakończenie postępowania upadłościowego

24.7.2007

Art. 293 PrUpN mówi o zakończeniu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Zakończenie takiego postępowania sąd stwierdza postanowieniem. Czy takie postanowienie jest doręczane wszystkim wierzycielom, czy tylko ogłaszane?

Rozprawa pod nieobecność pozwanego

24.7.2007

Przeciwnik w sprzeciwie od nakazu zapłaty w sprawie gospodarczej w rubryce 7 formularza wniósł m. in. o dopuszczenie dowodu ze swoich zeznań i zeznań świadka, a ponadto \"rozpoznanie sprawy również podczas nieobecności pozwanego\". Czy ten ostatni wniosek jest wiążący i w razie nieobecności (...)

Aport nieruchomości do spółki z o.o.

24.7.2007

Zakładam spółkę z o.o z dwoma wspólnikami. Spółka będzie się zajmować działalnością developerską, handlem nieruchomościami itp. Chciałbym aportem wnieść do spółki kilkanaście działek budowlanych, które są moją prywatną własnością. Działki te zostały przeze mnie utworzone (...)

Wycofanie wniosku o wpis do KRS

24.7.2007

Po złożeniu wniosku do KRS o zmianę wpisu dotyczącego: zarządu spółki, ustanowienia prokury, podwyższenia kapitału zakładowego spółki, otrzymałem postanowienie, iż nie ma możliwości dokonania podwyższenia kapitału zakładowego spółki bez zmiany umowy spółki, jeżeli nie wszyscy (...)

Wykup współwłasności nieruchomości

24.7.2007

Jestem właścicielem 2/3 nieruchomości. Pozostała część należy do mojego wujka. Chciałbym wykupić jego część. Jednak wujek jest opieszały i zaczyna kręcić, a to nie ma czasu, a to nie wie jaką cenę chciałby za tą część(wymienia jakieś sumy z "sufitu"). Ta sytuacja powoduje że (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika