Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Marzec 2007

Postępowanie komornicze i zbieg egzekucji

30.3.2007

Nastąpił zbieg egzekucji komorniczej i skarbowej. Urząd skarbowy na mocy postanowienia sądu przekazał sprawę do egzekucji komornikowi. Zanim urząd skarbowy przekazał dokumenty dotyczące sprawy komornikowi nastąpiła spłata większej części zadłużenia na konto US. W dokumentach przekazanych (...)

Zwolnienia grupowe a świadectwo pracy

30.3.2007

Zakład Pracy zatrudnia ogółem około 100 pracowników. Trzech pracowników jest zatrudnionych na czas określony na czas dłuższy niż 6 m c y (kolejna, druga umowa) do dnia 30.11.2007 r. W umowie o pracę jest adnotacja o możliwości rozwiązania umowy z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Z (...)

Praca na terenie całego kraju

30.3.2007

Zatrudniam pracowników na kilku budowach w różnych miastach. Pracownicy w umowie o pracę mają zapis: miejsce pracy - na budowach całego kraju. Czy pracownikom przysługuje dieta + ryczałt za nocleg z tytułu delegacji do miasta innego niż miejsce zamieszkania? Czy pracownikom przysługiwałyby (...)

Zebranie po terminie we wspólnocie mieszkaniowej

30.3.2007

W dużej wspólnocie mieszkaniowej roczne zebranie rozliczeniowe odbyło się po terminie ustawowym który upływa 31 marca. Dokładnie mówiąc odbyło się w maju. Jakie są konsekwencje takiej sytuacji?

Wstępne badania lekarskie pracownika

30.3.2007

W naszej firmie ma być zatrudniony pracownik na pół etatu. Pracuje on również na takim samym stanowisku w innej firmie na pół etatu. Czy w takim razie musi wykonywać wstępne badania jeśli ma nadal ważne? Czy po prostu musi sie udać do lekarza po zaświadczenie o zdolności do pracy pod kątem (...)

Sprzedaż mieszkania lokatorskiego

30.3.2007

We wrześniu 2006 r. kupiłam 1-dno pokojowe mieszkanie lokatorskie cioci, które mi ciocia podarowała. Moja ciotka niedawno umarła i spółdzielnia mieszkaniowa poinformowała mnie, że mogę zaraz sprzedać mieszkanie, bez dodatkowych opłat dla spółdzielni. Od marca br. zameldowałam się na stały (...)

Kolejna umowa na 1/2 etatu a wymiar urlopu

29.3.2007

Zatrudniłem pracownika na umowę o pracę od 01.01.2007 r. do 29.03.2007 r. na okres próbny. Od 30.03.2007 r. zatrudnię pracownika na umowę na czas określony od 30.03.2007 r. do 31.12.2007 r. Pracownik posiada 10 letni staż pracy. Czy oddzielnie liczę urlop za okres od 01.01.2007 r. do 29.03.2007 (...)

Opłaty od kopii dokumentów z akt sprawy

29.3.2007

Złożyłem do wydziału karnego sądu rejonowego wniosek o wydanie odpisu z protokołu ostatniej rozprawy głównej, sąd nie wydał mi wnioskowanych kopii, wezwał do uiszczenia opłaty. W tym samym czasie, ten sam sąd w innej sprawie karnej na mój wniosek wydał mi odpis z protokołu rozprawy głównej (...)

Pieniądze niezbędne na utrzymanie rodziny

29.3.2007

Zgodnie z art. 829 pkt 5 kpc, dotyczącego wyłączenia z egzekucji, u dłużnika, który nie pobiera stałej płacy, wyłączone są spod egzekucji pieniądze niezbędne na utrzymanie rodziny przez dwa tygodnie. Przejrzałam dotychczasowe odpowiedzi i nie znalazłam wyjaśnienia, jak powyższy zapis (...)

Piwnica w budynku wielorodzinnym

29.3.2007

W 1996 nabyłem od spółdzielni mieszkaniowej pomieszczenie strychowe na 5 piętrze budynku wielorodzinnego. Spółdzielnia mieszkaniowa otrzymała pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę poddasza z przeznaczeniem na mieszkania. Po wykonaniu adaptacji dokonano odbioru lokalu - zostałem (...)

Błędny termin wypowiedzenia czynszu najmu

29.3.2007

Wypowiedzenie z dnia 29.12.2005 stawki czynszowej brzmiało: Wypowiadam dotychczasową wysokość czynszu ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2006 r. Proszę o wnoszenie opłat w podanej niżej wysokości. Wiem, że popełniłam błąd i okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Jakie są skutki takiego (...)

Wycofanie odwołania od decyzji ZUS

28.3.2007

Na mocy wyroku sądu przyznającego mi prawo do renty ZUS wydał odpowiednią decyzję i wypłacił zaległe świadczenia, ale bez odsetek ustawowych. Od decyzji tej odwołałem się domagając się wypłaty odsetek i licząc na uwzględnienie mojego żądania w niedługim terminie, ale ZUS odpowiedział, (...)

Ugoda w sprawie zmniejszenia alimentów

28.3.2007

Płacę alimenty ojcu mojego syna z poprzedniego małżeństwa. W zeszłym roku urodziło mi się dziecko z mojego drugiego małżeństwa. Ojcu mojego syna zaproponowałam ugodę w sprawie obniżenia alimentów, którą to odrzucił. Wniosłam wówczas pozew o obniżenie alimentów na rzecz pierwszego (...)

Zaksięgowanie umorzenia pożyczki

28.3.2007

W XII/2006 umorzyliśmy pożyczkę udzieloną na działalność statutową klubowi sportowemu, który jest spółką akcyjną, a my jesteśmy ich 100% udziałowcem. W jakiej pozycji CIT-8, 8-0 umieścić ww. umorzoną pożyczkę, która jest kosztem finansowym i czy będąc stowarzyszeniem zwolnionym (...)

Zmiana nazwy na fakturze

28.3.2007

Spółka świadczy usługi doradcze. Klient korzystał z usług spółki w grudniu 2006 r. Spółka wystawia faktury na każdy odnotowany przychód. Spółka nie ma kasy fiskalnej. Klient zadzwonił w marcu 2007 r. z prośbą o wystawienie faktury za przedmiotową usługę na firmę, w której pracuje. (...)

Depozyt sądowy po zmarłym pacjencie

27.3.2007

W szpitalu zmarł pacjent nieposiadający rodziny. W jego ubraniu znaleziono pieniądze w kwocie 4 400 zł. Szpital złożył wniosek do sądu o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego w/w kwoty. Sąd wezwał szpital do uzupełnienia braków formalnych wniosku żądając m.in.: wskazania osób, (...)

Zakup strychu od wspólnoty

27.3.2007

Mam zamiar zaadaptować strych w kamienicy, zarządzanej przez wspólnotę. Strych nadaje się do prawie całkowitej wymiany. Belki stropowe są zmurszałe. Wspólnota wyraziła zgodę na adaptację i późniejszą sprzedaż, twierdzi jednak, ze cenę sprzedaży poda dopiero po pełnej adaptacji wykonanej (...)

Koszty złożenia świadczenia do depozytu sądowego

27.3.2007

Jeżeli chciałabym wystąpić do sądu z wnioskiem o zezwolenie na złożenie określonej kwoty pieniężnej do depozytu sądowego, bo wierzyciel nie przyjmuje z mojej strony świadczenia, to ja ponoszę opłatę za złożenie przedmiotu świadczenia. Przeczytałam w ustawie z 28 lipca 2005 r o kosztach (...)

Ugoda z dzieckiem w sprawie alimentów

27.3.2007

Płacę alimenty ojcu mojego syna z poprzedniego małżeństwa. W zeszłym roku urodziło mi się dziecko z mojego drugiego małżeństwa i wniosłam pozew o obniżenie alimentów na rzecz pierwszego syna. Sprawa w sądzie się przeciąga, a syn w przyszłym miesiącu staje się pełnoletni. Chciałabym (...)

Pytanie pracodawcy o narodowość pracownika

27.3.2007

Pracodawca wprowadza nowy program do ewidencji kadr i płac. W związku z tym przesłał do wszystkich ankietę, w której jest pytanie o narodowość. Czy nie jest to za daleka ingerencja w sprawy osobiste i czy pracownik ma obowiązek na to pytanie odpowiedzieć?

Egzekucja z unijnych dopłat dla rolników

27.3.2007

Rolnik otrzymuje dopłaty obszarowe z tytułu posiadanej ziemi. W tym celu posiada rachunek bankowy, na który kwota dopłaty jest przekazywana z Agencji. Przeciwko rolnikowi jest prowadzona egzekucja i został zajęty rachunek bankowy, na który wpłyną dopłaty obszarowe. Jedynym sposobem wypłaty (...)

Działanie pracownika na szkodę firmy

26.3.2007

Zajmujemy się sprzedażą, pracujące u nas osoby mają dostęp do tajnych i ważnych informacji np. kontrahenci, gdzie i po ile zakupujemy towary, jaka mamy strategię itd. W związku z dostępem pracownika do szczególnie ważnych informacji w firmie, czy istnieje klauzula w prawie, mówiąca o zakazie (...)

Zabezpieczenie i spis inwentarza spadku

26.3.2007

Prawomocnym postanowieniem sądu zostali ustaleni spadkobiercy po zmarłym - druga żona, 2 pełnoletnie już córki z pierwszego małżeństwa i niepełnoletni syn z drugiego małżeństwa, każde w 1/4 części. Córki obawiają się jednak, że macocha nie wyjawi wszystkich przedmiotów spadku, w (...)

Konsekwencje nie zastosowania się do postanowienia

26.3.2007

W 1998r. została dokonana samowolna zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego. Zgodnie z nowelą Prawa budowlanego z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 93, poz. 888) w stosunku do takich zmian użytkowania mają zastosowanie przepisy obowiązujące przed wprowadzoną nowelą prawa. Zatem w sprawie (...)

Konkurs na stanowisko urzędnicze

26.3.2007

Osoba pełniąca w samorządowym zakładzie budżetowym stanowisko kierownicze odchodzi na emeryturę. Po jednym dniu przerwy ma być ponownie przyjęta. Czy w związku z tym osoba ta może wrócić na to samo stanowisko bez rozpisywania konkursu?

Zakup usług obcych - księgowanie w PKPiR

25.3.2007

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, remontowych, opodatkowanych na zasadach ogólnych, prowadząc książkę przychodów i rozchodów. W miesiącu 02.2007 r. wykonywałem remont polegający na przywróceniu do użyteczności ciąg komunikacyjny, w zakresie naszych usług (...)

Pozostawienie podania bez rozpoznania

24.3.2007

Pracuję w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Po wichurze, która miała miejsce w styczniu br. petenci składali wnioski o udzielenie pomocy finansowej w związku ze zdarzeniem losowym. U jednego z petentów nie można było przeprowadzić wywiadu środowiskowego, gdyż był cały czas nieobecny (zgodnie (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych a dochody rodziców

24.3.2007

Poszkodowany składa powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu doznanej krzywdy (pobicie). W sumie kwota odszkodowania i zadośćuczynienia jakiej chce się domagać wynosi 8 tys. zł. Chce również zwolnienia z kosztów sądowych - zamieszkuje wspólnie z rodzicami, ale de facto nie (...)

Likwidacja działalnosci gospodarczej a remanent

24.3.2007

Wkrótce będę musiała podjąć decyzję o likwidacji działalności gospodarczej lub jej zawieszeniu (branża gastronomiczna - powód: problemy z wynajmującym i brak drugiego lokalu pod prowadzoną obecnie działalność). Na firmę zakupiony został przed rokiem jako jedyny środek trwały samochód (...)

Naruszenie miru domowego przez byłego opiekuna

23.3.2007

Toczy się sprawa o pozbawienie prawa opieki obecnego opiekuna prawnego nad ubezwłasnowolnionym całkowicie z powodu bicia chorego. Czy w na takiej sprawie po przejęciu opieki mogę się domagać zakazu wstępu na posesje na której będzie mieszkał chory wraz z nami dla pozbawionego opieki? Obecny (...)

Jednomyślność a wyłączenie od głosowania

23.3.2007

W umowie spółki z o.o. istnieje wymóg jednomyślności wspólników przy podejmowaniu niektórych uchwał, m.in. przy absolutorium dla zarządu. Jak powinno wyglądać głosowanie nad absolutorium w świetle art. 244 ksh w przypadku, gdy jest dwóch udziałowców, z których jeden, posiadający większość (...)

Rozliczenie dochodów z Islandii

23.3.2007

W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym już zrobiłem). W kraju natomiast pozostała moja małżonka, która nie miała żadnych dochodów w 2006 roku. Czy jeśli moja (...)

Potrącenie z nagrody jubileuszowej

23.3.2007

Nasz pracownik posiada zajęte konto przez komornika ( wynagrodzenie za pracę). Teraz pracownik ten ma otrzymać nagrodę jubileuszową za lata pracy. Ile zakład pracy powinien oddać komornikowi? Czy 100 % tej jubileuszówki, czy 60%?

Zajęcie rzeczy osoby trzeciej

23.3.2007

X jako dłużnik został wezwany do komornika, pojechał tam samochodem pożyczonym od znajomej Y ( konkubiny). Komornik zajął samochód i zostawił go pod dozór X, choć Y w żaden sposób nie jest spokrewniona z X, a samochód jest tylko własnością Y. Od tego zdarzenia minęło już 20 dni, a (...)

Posiłki dla pracowników

23.3.2007

Spółka finansuje częściowo posiłki pracowników (nie wynika to z przepisów prawa pracy). Czy stanowi to koszt uzyskania przychodu spółki i przychód do opodatkowania pracownika?

Alimenty dla dziecka studiującego prywatnie

22.3.2007

Mój 20-letni syn podjął naukę w prywatnej szkole wyższej, ponieważ wyniki w szkole średniej nie zapewniłyby mu miejsca na państwowym uniwersytecie ani w żadnej innej szanującej sie szkole. Obecnie domaga sie alimentów w wysokości 3,000 zł miesięcznie na pokrycie kosztów związanych z (...)

Zatrudnienie pracownika a zgłoszenie bez NIP

22.3.2007

Spółka z o.o. jest po rejestracji w KRS, obecnie czekamy na wydanie NIP w US. Czy jest prawnie możliwe, żeby zawrzeć umowę z pracownikami od 1 kwietnia, bez numeru NIP, a w przypadku uzyskania go zgłosić do 7 dni w ZUS. Czy może spółka zawrzeć umowę bez przyznanego jeszcze NIP?

Rozliczenie wpłaty za zaległości a odsetki

22.3.2007

Moja firma X ma zobowiązanie do spółki ABC - łącznie 10.000 zł. W dniu 10 marca wpłaciłem na konto ABC kwotę 3.000 zł opisując w tytule wpłaty "częściowa spłata zobowiązania". W dniu 18 marca otrzymałem pismo od ABC z rozliczeniem wpłaty. Z wpłaconej kwoty odliczyli oni 330 zł na (...)

Likwidacja pracodawcy a przejście zakładu pracy

22.3.2007

Spółka cywilna zatrudnia pracownika na umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Wspólnicy (małżeństwo) zamierzają spółkę zlikwidować, a jeden z nich zamierza prowadzić działalność na własny rachunek i pod taką nazwą jak s.c. Zamierzamy w związku z tym rozwiązać umowę o pracę (...)

Rozwód a dobro dziecka

22.3.2007

Czy uprawnione jest stwierdzenie, że - aby sąd orzekł rozwód - rodzice powinni być w stanie wojny, w której kartą przetargową jest dziecko? Czy wtedy sąd orzeknie rozwód? A sytuacja najkorzystniejsza dla dziecka, pełne dogadywanie się i unikanie wzajemnych złośliwości stanowi status quo, (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika