Archiwum artykułów Kwiecień 2007

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

25.4.2007

Cudzoziemcem jest osoba która nie posiada obywatelstwa polskiego. W wielu dziedzinach, w tym również w zakresie możliwości zatrudnienia cudzoziemców, polskie prawo różnicuje sytuację cudzoziemców w zależności od kraju ich pochodzenia, gdzie zasadnicze kryterium (...)

Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

23.4.2007

Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” będzie decydował o konieczności wystawienia korekty przez sprzedawcę albo notę korygującą (...)

Faktury VAT wystawiane przez nabywcę - nowy sposób dokumentacji

11.4.2007

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o VAT, podatnicy uzyskali możliwość przerzucenia obowiązku wystawiania faktur VAT na nabywcę. Jest to czasem wygodny sposób spełnienia obowiązków związanych z dokumentacją VAT, jednak może okazać się niebezpieczny. Wymaga on więc dużego zaufania (...)

Faktury dla specyficznych kontrahentów

11.4.2007

Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mogą nie zawierać numeru NIP nabywcy. Poza tym podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego (czyli nabywca) wystawia w dwóch (...)

Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

11.4.2007

Faktury unijne, wystawiane przez kontrahentów zagranicznych z tytułu dostawy towaru do Polski, stanowią dla podatnika VAT dokumentację wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Częstym błędem popełnianym przez podatników jest dokonywanie księgowania na podstawie tak otrzymanej faktury. Faktura (...)

Jakie faktury wystawiają mali podatnicy VAT?

11.4.2007

Podatnik, który posiada status małego podatnika, może rozliczać się metodą kasową, albo też dokonywać rozliczeń kwartalnych bez stosowania tej metody. Oczywiście mały podatnik może również rozliczać się miesięcznie. W przypadku nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturą "FAKTURA (...)

Kto może wystawiać faktury VAT, faktury elektroniczne, a kto rachunki?

11.4.2007

Zgodnie z ogólną zasadą, podatnicy VAT są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. (...)

Odzyskaj zasiłek opiekuńczy!

4.4.2007

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 6 marca 2007 r. uznał, że osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie mają prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat oraz innym chorym członkiem rodziny. W związku z tym wyrokiem (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika