Archiwum porad prawnych Wrzesień 2007

Prawo do legitymacji nauczycielskiej

28.9.2007

Pracuję w gimnazjum jako nauczyciel na czas określony od 01.09.07 do 30.06.08 w wymiarze 4/18 etatu. Czy mam prawo otrzymać legitymację nauczyciela mimo, że nie jestem zatrudniony na cały etat, a do tego na czas określony?

Działalność gospodarcza i wynajmowanie mieszkania

28.9.2007

Osoba prowadząca działalność w formie podatku liniowego, zajmująca się m.in. szkoleniami, nauką języka obcego, chce zakupić mieszkanie na kredyt pod najem - potraktować to jako inwestycję i czerpać z tego dodatkowe dochody. Czy w takiej sytuacji (zakup pod najem) osoba ta może rozszerzyć (...)

Opłata przy reklamacji z tytułu gwarancji

28.9.2007

Prowadzimy serwis sprzętu komputerowego. Klient przysłał do nas komputer z żądaniem jego naprawy w ramach gwarancji. Po rozkręceniu komputera i wykonaniu diagnozy stwierdziliśmy, że sprzęt jest zalany. Przesłaliśmy do klienta pismo z odmową wykonania naprawy w ramach gwarancyjnych wraz z (...)

Zmiana głównego najemcy mieszkania kwaterunkowego

28.9.2007

Małżeństwo najmuje mieszkanie kwaterunkowe. Mąż jest jego głównym najemcą. Mąż wyprowadza się od żony i występuje o rozwód. Czy i na jakich warunkach możliwa jest zmiana głównego najemcy (miałaby nim zostać żona lub syn małżonków) zarówno przed jak i po ewentualnym rozwodzie? (...)

Ustalenie istnienia stosunku prawnego przez sąd

28.9.2007

Mój problem jest następujący. Przed trzema laty umówiłem się (ustnie) ze stolarzem na wykonanie między innymi schodów ażurowych, samonośnych, drewnianych w moim nowobudowanym domu. W lipcu 2006 r. przekazałem drewno na wykonanie zamówienia. Nie spisałem protokołu przekazania ilości materiału. (...)

Wymagania dla pojazdów specjalnych

28.9.2007

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie czyszczenia separatorów, kanalizacji i odstojników przemysłowych oraz unieszkodliwiania wybranych odpadów ciekłych użytkujemy w naszym przedsiębiorstwie pojazdy specjalne w postaci samochodów asenizacyjnych (mają to wpisane w dowodach rejestracyjnych) (...)

Likwidacja Spółki a odprawy pracownicze

28.9.2007

W Spółce z o.o. po zmniejszeniu zatrudnienia spółka liczy 4 pracowników łącznie z Prezesem Spółki, który też zatrudniony jest na umowę o pracę. Spółka ostatniego dnia października tego roku ma być zlikwidowana. 3 pracowników chciałoby na swoja prośbę ostatniego dnia października (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

28.9.2007

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam na żonę i zarejestrować go w Polsce na siebie, oczywiście na własny użytek. Nie posiadamy rozdzielności (...)

Prawa autorskie zależne

28.9.2007

Klient chce zakupić od spółki z o.o. prawa autorskie, w szczególności prawa zależne. Co oznacza pojęcie autorskie prawa zależne?

Reprezentacja zarządu we wspólnocie mieszkaniowej

27.9.2007

W dużej wspólnocie mieszkaniowej statut przyjęty uchwałą właścicieli lokali mówi, iż zarząd składa się z trzech członków. Jeden z nich złożył wypowiedzenie ze swej funkcji. Niestety ze względów organizacyjnych nie udało się zwołać zebrania, na którym wybrany zostałby nowy członek (...)

Zatrudnienie syna w firmie prowadzonej przez matkę

27.9.2007

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą prowadzę jednoosobową firmę ( w branży usługowej) i rozliczam się wg KPiR, chciałabym zatrudnić własnego syna 20-latka, który jest studentem studiów dziennych. Czy mogę to zrobić i jeśli tak to na jakich zasadach?

Dalszy tytuł wykonawczy

27.9.2007

Mam tytułu wykonawczy przeciwko dłużnikowi, jednak ów tytuł spoczywa już wraz ze wnioskiem egzekucyjnym u komornika. A właśnie dowiedziałem się, że dłużnik ma nieruchomość położoną w innym rewirze komorniczym. Do tej nieruchomości można będzie wznowić egzekucję dopiero za kila (...)

Zapłata należności a tytuł wykonawczy

26.9.2007

W dniu 7/9/2007 dokonałam spłaty zadłużenia (zgodne z wymaganym terminem) przelewem do Urzędu Skarbowego. W dniu dzisiejszym odebrałam z poczty 2 pisma z Urzędu Skarbowego: 1 datowany 11/9/2007 - Postanowienie z 11/9/2007 w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych w wysokości (...)

Przerwanie urlopu wychowawczego

26.9.2007

Pracownica złożyła dokument, w którym oświadcza, że zawiesza urlop wychowawczy. Czy istnieje taka instytucja, jak zawieszenie urlopu wychowawczego? Jak w przepisach prawa uregulowana jest kwestia przerwania urlopu wychowawczego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika