Archiwum porad prawnych Grudzień 2007

Odzyskanie działki przekazanej za emeryturę

30.12.2007

Sąsiad zamierza sprzedać 0,3 ha działkę rolną zabudowaną budynkiem mieszkalno-gospodarczym. Ponad 20 lat temu posiadał duże gospodarstwo rolne, w skład którego wchodziły między innymi działki gruntu o powierzchni ok. 1 ha bezpośrednio przyległe do jego zabudowań. Gospodarstwo to przekazał (...)

Wypłata zaległego zasiłku rodzinnego

29.12.2007

Petentka mieszkając na terenie gminy X pobierała w GOPS zasiłek rodzinny. Ponieważ oświadczyła, że zmienia miejsce zamieszkania w miesiącu październiku, otrzymała w tym miesiącu wówczas ostatni zasiłek oraz decyzję uchylającą (3.10.07). Od listopada miała zamieszkać na terenie naszej (...)

Odpowiedź na pozew a sprzeciw od wyroku zaocznego

28.12.2007

W postępowaniu uproszczonym (gospodarczym) sąd wydał wyrok zaoczny, ponieważ pozwany nie stawił się na rozprawie (mimo wniesionej odpowiedzi na pozew). Czy w takiej sytuacji pozwany może w terminie 7 dni przedstawić zarzuty, twierdzenia i dowody, nawet te niezgłoszone w odpowiedzi na pozew?

Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek

28.12.2007

Sąd Okręgowy oddalił mój wniosek o wznowienie postępowania w sprawie o wykroczenie. Na odpisie jest pieczątka, że na to postanowienie służy zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia. Czy w takiej sytuacji sam mogę napisać zażalenie? Czy takie zażalenie podlega opłacie, tak jak podlegał (...)

Apelacja a zarzuty od postanowień sądu I instancji

28.12.2007

Toczy się sprawa cywilna. Sąd rejonowy odrzucił zażalenie złożone do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego. Rozumiem, że sąd rejonowy powinien powiadomić stronę skarżącą o odrzuceniu zażalenia. Jaka jest dalsza procedura związana z odrzuceniem zażalenia oprócz powiadomienia (...)

Przejęcie spółki a prawa i obowiązki pracownika

28.12.2007

Istniejąca od kilku lat spółka cywilna została przejęta w całości przez niedawno utworzoną spółkę akcyjną. Pracownicy na 7 tygodni przed przejęciem majątku spółki cywilnej otrzymali zawiadomienie, iż na wskutek przejęcia, stają się pracownikami spółki akcyjnej, na takich samych (...)

Zgoda sąsiada a rozbudowa domu

27.12.2007

Mam w planach rozbudowę domu. Jest to wielkomiejska dzielnica willowa. Czy to prawda, że zgoda jest zależna od moich sąsiadów? Czy sąsiad może udaremnić rozbudowę? Plan budowy respektuje wszelkie przepisy prawa budowlanego i miejscowego planu przestrzennego.

Oddalenie powództwa o ustalenie ojcostwa

27.12.2007

Działanie sądu rodzinnego oraz PCPR sprawiają wrażenie, że te instytucje dążą za wszelką cenę do pozbawienia władzy rodzicielskiej matki oraz pozbawienia widzeń matki i innych członków rodziny z dzieckiem w tym celu, aby ojciec pozostał nieznany. W jakich sytuacjach, powiedzmy, że dla (...)

Spadek a wspólność majątkowa małżeńska

27.12.2007

Siostra i jej mąż mieszkali razem z teściem, którym siostra się opiekowała. Teść w spadku przepisał jej (siostrze) mieszkanie. Czy pozostawione w spadku mieszkanie jest jej i tylko jej własnością, czy należy do wspólnoty małżeńskiej i według prawa należy również do jej męża?

Zmiana powództwa - wysokość roszczenia

27.12.2007

Mężczyzna został pobity. Osoba, która tego dokonała została skazana za ten czyn prawomocnym wyrokiem sądu karnego. Poszkodowany mężczyzna wniósł pozew do sądu cywilnego domagając się odszkodowania i zadośćuczynienia (odpowiednio 9000 i 2000 zł). Powód ma jednak pewien problem z dostatecznym (...)

Odrzucenie odpowiedzi na pozew i prekluzja

27.12.2007

Pozwałem innego przedsiębiorcę o zapłatę. Sąd wysłał pozew drugiej stronie, którą reprezentuje profesjonalny pełnomocnik. Pozwany nie wysłał odpisu odpowiedzi na pozew do mnie, tylko oba egzemplarze do sądu. Sąd odrzucił odpowiedź na pozew i formalnie wobec jej braku wydał wyrok zaoczny. (...)

Wniesienie środka trwałego do spółki partnerskiej

27.12.2007

Wspólnik spółki partnerskiej zakupił środek trwały na własne potrzeby. W tym samym miesiącu chciałby wnieść ten środek trwały do majątku spółki partnerskiej. Czy wniesienie środka trwałego do majątku spółki partnerskiej będzie stanowiło podwyższenie majątku spółki? Czy takie (...)

PCC od sprzedaży działki rolnej

22.12.2007

Sprzedaję działkę o pow. 1,1 ha. Gmina nie posiada PZP, a jedynie studium. W EGiB działka stanowi rolę V-Ps. W starym PZP gminy, ważnym do 2004 r., była działką pod zabudowę. Wystąpiłem o wydanie WZ, ale najprawdopodobniej otrzymam je na wiosnę. Czy za działkę rolną wg EGiB, lecz możliwą (...)

Opracowanie utworu a zgoda twórcy

21.12.2007

Jestem dyrektorem samorządowej instytucji kultury. Chciałbym na potrzeby koncertów organizowanych przez moją instytucję zaaranżować utwory nieżyjących twórców (czyli dokonać ich opracowania). W wypadku opracowania utworu twórcy żyjącego - niezbędna jest jego zgoda. Czy taka zgoda (zgoda (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika