Archiwum porad prawnych Kwiecień 2007

Kumulacja roszczeń ze stosunku pracy

30.4.2007

Pracownik wniósł odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony do sądu. W okresie zatrudnienia pracował na czarno w innym zakładzie pracy, którego właścicielem był pozwany. Czy w tym samym pozwie można zgłosić w tej sprawie roszczenie z tego tytułu?

Montaż wykładzin a KPiR

30.4.2007

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie remontów i usług budowlanych. Często korzystam z usług firm obcych, głównie zlecam instalację wykładzin giętkich. Kontrahent montuje wraz z dostawą wykładziny. W jakiej pozycji KPiR wpisać montaż wykładzin (usługa łącznie z wykładziną (...)

Małoletnia matka

30.4.2007

Szkoła poinformowała nasz Ośrodek Pomocy Społecznej, że dziewczyna, która uczęszcza do tej szkoły i ma 17 lat jest w ciąży. Rodzina jest patologiczna. Matka nieletniej w ciąży ma ograniczoną władzę rodzicielską co do niej, a ojciec nie żyje. Jest starsza pełnoletnia siostra. Mężczyzna, (...)

Właściwość miejscowa wymiany dokumentów

30.4.2007

Muszę wymienić dowód osobisty (stary), prawo jazdy (jeszcze stare) i paszport (kończy się ważność). Zamieszkuję w innej miejscowości niż jestem zameldowany (zaniedbałem obowiązek meldunkowy). Jaka jest właściwość miejscowa do wymiany powyższych dokumentów (miejsce zameldowania, zamieszkania, (...)

Zagubienie książeczki wojskowej

30.4.2007

Zaginęła mi (jakieś 13 lat temu) książeczka wojskowa. Co powinienem zrobić (zgłosić, wyrobić nową) i jakie sankcje karne mi grożą?

Kontrola biletów

30.4.2007

Czy przy okazywaniu biletów miesięcznych lub np. legitymacji uprawniających do tańszych biletów, ma się obowiązek przekazania do rąk kontrolera takiego dokumentu i czy kontroler ma prawo żądać takiej czynności od osoby kontrolowanej?

Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy

30.4.2007

Czy można przedłużyć zameldowanie czasowe osoby trwające 3 miesiące o kolejne np. 3 miesiące? Co się stanie w przypadku ustania terminu zameldowania tymczasowego? Czy zameldowanie automatycznie się przedłuża? Na jaki okres?

Kredyt kupiecki

30.4.2007

Proszę przybliżyć nam zasady kredytu kupieckiego. Ustawa z 20.07.2001 o kredycie konsumenckim jest za bardzo zawężona.

Podatek dochodowy i VAT od podzielonej działki

29.4.2007

W 2005 roku zakupiliśmy z mężem działkę (współwłasność majątkowa), którą podzieliliśmy w roku 2007. Mają już inne numery niż ta zakupiona w 2005 roku. Chcemy sprzedać jedną z tych działek (tak naprawdę chcieliśmy sprzedać obie, ale obawiamy się podatku VAT za sprzedaż 2 działek) (...)

Publikacja zdjęć i wywiadów na stronach serwisu

27.4.2007

Wkrótce ma się odbyć zlot motorowy. Jedna z osób zostanie oddelegowana na to wydarzenie i jej zadaniem będzie przeprowadzenie wywiadów oraz przygotowanie relacji fotograficznej. Następnym etapem jest publikacja artykułu dotyczącego wydarzenia (wraz z wywiadami) oraz zdjęć z imprezy. Czy do (...)

Sprzedaż wierzytelności a postępowanie sądowe

27.4.2007

Osoba fizyczna X posiada wierzytelność wobec dłużnika spółki z o.o. Wierzyciel wniósł sprawę do sądu i na dzień dzisiejszy zapadł wyrok przeciwko dłużnikowi, korzystny dla wierzyciela. Jednak wyrok jeszcze nie jest prawomocny, gdyż dłużnik wniósł apelację, która jeszcze nie ma wyznaczonego (...)

Niestawiennictwo obu stron na rozprawie

27.4.2007

Dłużnik otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Wniósł sprzeciw i sąd wyznaczył termin rozprawy. Na rozprawie dłużnik ani wierzyciel nie stawili się. Jakie mogą być skutki niestawiennictwa stron w tym przypadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika