Archiwum artykułów Grudzień 2007

Ulgi podatkowe 2007 r. - ostatnia chwila, aby skorzystać!

18.12.2007

Z roku na rok zmienia się katalog ulg i odliczeń podatkowych w PIT. Jedne ulgi znikają, a zamiast nich pojawiają się zupełnie inne. Stąd w niniejszym opracowaniu przedstawiamy przeglądowo, z jakich ulg można skorzystać w 2007 roku. Aby rozliczyć ulgi już w zeznaniu za ten rok (składanym (...)

Co to jest i jak przebiega postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym?

14.12.2007

Co do zasady sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej rozstrzygane są w trybie postępowania cywilnego. Jednakże niektóre ze spraw mogą zostać załatwione bez kierowania sprawy do sądu i wdawania się w spór - przed Urzędem Patentowym (...)

Jak chronione są zbiorowe interesy konsumentów?

12.12.2007

Ustawa antymonopolowa, jak potocznie nazywana jest ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ma za zadanie ochronę wolnej konkurencji na wolnym rynku, co pośrednio stanowi już ochronę konsumentów - ostatniego ogniwa w łańcuchu gospodarki rynkowej. Dodatkowo jednak przepisy tej ustawy zawierają (...)

Jak ubiegać się o wydanie lub wymianę dowodu osobistego?

12.12.2007

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie i uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. \"Nowy\" dowód osobisty jest ważny w zasadzie 10 lat od daty jego wydania. (...)

O czym warto pamiętać wyjeżdżając za granicę?

6.12.2007

Często nie zdajemy sobie sprawy z zagrożeń, jakie czyhają na nas w czasie podróży za granicę - do pracy bądź po prostu na wycieczkę. Może to być np. niestabilna sytuacja w niektórych regionach świata, terroryzm, handel ludźmi, obozy pracy, nieznajomość miejscowego prawa lub zwyczajów, (...)

Na jakich zasadach może być prowadzone kształcenie na odległość?

2.12.2007

Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje, iż zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na wszystkich kierunkach (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika