Zgłoszenie zbioru danych GIODO

Pytanie:

Prowadzę jednoosobowa działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług drogą elektroniczna dla osób prywatnych. Kiedy zaczyna sie dla mnie obowiązek zgłaszania danych osobowych zarejestrowanych użytkowników Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych? Jak wygląda procedura rejestracji Generalnemu Inspektorowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie zbioru danych GIODO

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych administrator danych może rozpocząć ich przetwarzanie w zbiorze danych po zgłoszeniu tego zbioru Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych (art. 46). Wynika z tego, iż zgłoszenie powinno nastąpić przed rozpoczęciem przetwarzania danych. Przez przetwarzanie danych ustawa rozumie jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych (art. 7 pkt 2).

Zgłoszenia zbioru danych dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. 2004, Nr 100, poz. 1025). Zgłoszenia zbioru danych do rejestracji można dokonać poprzez przesłanie formularza zgłoszenia w formie papierowej na adres Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych albo też drogą elektroniczną (wymagany jest tu bezpieczny podpis elektroniczny). Zgłoszenie jest wolne od opłaty skarbowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

faktury z apteki a ochrona danych

24.2.2020 przez: donna_ru

Rejestr zbioru danych osobowych

24.2.2020 przez: Dorean

Odpowiedź urzędu na skargę

22.7.2018 przez: lzur1

Skradzione wrażliwe dane osobowe

15.7.2018 przez: Ronon49