Facebook musi respektować RODO, ale nie oświadczenia na naszym profilu

Prawo do bycia poinformowanym, do sprostowania danych czy ich usunięcia - to tylko niektóre z praw, jakie daje nam RODO. Facebook i inne portale społecznościowe muszą ich przestrzegać. Jednak oświadczenia publikowane na naszych profilach nie są wiążące dla administratorów - wyjaśnił UODO. 

Oświadczenia bez sensu...

Łańcuszki z oświadczeniami o tym, że nie dajemy portalowi społecznościowemu prawa do korzystania z naszych zdjęć czy informacji o nas nic nie dają. Ich zamieszczanie nie ma większego sensu, gdyż nie mają mocy prawnej w relacjach z portalem społecznościowym. Dla obu stron wiążące są jednak zasady korzystania z materiałów użytkowników określone w Regulaminie, Zasadach dotyczących danych oraz Standardach społeczności. Bardzo często, akceptując ich postanowienia, udzielamy licencji na korzystanie ze wszystkich materiałów, które upubliczniamy.

Jak chronić swoją prywatność na portalach społecznościowych?

Dr. Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z zalewem oświadczeń oraz mylnym przekonaniem, że ich opublikowanie nas uchroni, przypomniała pewien wpływ na zabezpieczenie naszych treści w portalach jednak mamy, poprzez możliwość zmiany ustawień i narzędzia prywatności na Facebooku.

- "Korzystanie z narzędzi zapewnionych przez Facebook czy inne portale nie gwarantuje, że nasze treści nie będą nieprawidłowo wykorzystane przez innych użytkowników Internetu. Należy w sposób ostrożny dzielić się informacjami o sobie w Internecie, mając na uwadze, jak trudno jest je z tego medium usunąć" – przestrzegła dr Edyta Bielak-Jomaa.

Prezes UODO wielokrotnie zwracała uwagę, aby nie zamieszczać informacji o nas bezrefleksyjnie nie tylko w mediach społecznościowych, ale w ogóle w Internecie. Porównała je przy tym do balonów, które raz wypuszczone z ręki nigdy nie wracają.

Prezes UODO przypomiała też użytkownikom mediów społecznościowych, że o ile ich oświadczenia nie mają mocy prawnej w relacjach z administratorami portali, to prawa, jakie daje nam RODO - już tak. Każdy użytkownik np. Facebooka może więc skorzystać z uprawnień kontrolnych, przewidzianych w art. 12-22 RODO, wobec sposobów wykorzystania jego danych osobowych; a są to takie prawa jak prawo:

  • do przenoszenia danych,
  • sprzeciwu,
  • do tego, by nie podlegać profilowaniu,
  • do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
  • do sprostowania i uzupełnienia danych,
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • dostępu do danych.

W przypadku nierespektowania tych praw przez administratorów, każdy może złożyć skargę do Prezesa UODO.

Ponadto, zgodnie z art. 79 RODO, każdy, kto uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym; a jeżeli ktoś uzna, że w wyniku naruszenia przepisów RODO poniósł szkodę majątkową lub niemajątkową, ma również prawo żądać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

faktury z apteki a ochrona danych

24.2.2020 przez: donna_ru

Rejestr zbioru danych osobowych

24.2.2020 przez: Dorean

Odpowiedź urzędu na skargę

22.7.2018 przez: lzur1

Skradzione wrażliwe dane osobowe

15.7.2018 przez: Ronon49