Niebezpieczeństwa zabawek połączonych z Internetem

Niebezpieczeństwa zabawek połączonych z Internetem

Zabawki łączące się z Internetem stają się obiektem pożądania wśród dzieci w różnym wieku. Mają one postać zwykłych przedmiotów, tj. inteligentne zegarki, lalki, roboty, dziecięce tablety, mini drony itp., które zbierają informacje z zainstalowanego w zabawce mikrofonu lub kamery i przesyłają je za pomocą Bluetooth lub Wi-Fi do Internetu. Wyposażone w technologie rozpoznawania mowy, wchodzą w interakcje z dzieckiem.

UODO podpowiedział, na co zwrócić uwagę przed zakupem zabawki i jak prawidłowo ją zabezpieczyć, aby nie zagrażała prywatności dziecka.

Porady prawne

Niebezpieczeństwa

Zabawki łączące się z Internetem stają się obiektem pożądania wśród dzieci w różnym wieku. Mają one postać zwykłych przedmiotów, tj. inteligentne zegarki, lalki, roboty, dziecięce tablety,mini drony itp., które zbierają informacje z zainstalowanego w zabawce mikrofonu lub kameryi przesyłają je za pomocą Bluetooth lub Wi-Fi do Internetu. Wyposażone w technologierozpoznawania mowy, wchodzą w interakcje z dzieckiem.Wielokrotnie wiąże się to z bezprawnym gromadzeniem danych o dziecku, co może stanowićzagrożenie dla jego prywatności, a także narażenie go na wszystkie problemy związanez cyberprzestępczością, w tym kradzież danych, bezprawne ich użycie bez wiedzy użytkownikaczy oszustwo.

Sprawdź, co radzi UODO.

Bądź ostrożny!

Upewnij się, że zabawka nie pozwala nikomu się z nią połączyć. Ważne jest, aby parowanie z urządzeniem bluetooth lub łączeniez Wi-Fi wymuszało fizyczne naciśnięcie przycisku dostępu do zabawkilub poprzez podanie hasła przez osobę dorosłą. Łącz zabawkę tylkoz zaufanymi sieciami Wi-Fi.

Sprawdź, jakie dane pobiera producent zabawki. Wiele zabawek sprzedawanych jest z aplikacjami, których używaniewymaga rejestracji w sieci. Podczas instalowania aplikacji wymaganejest podanie szeregu informacji, np.: imię i wiek dziecka, imionarodziców, adres zamieszkania, lokalizacja, a nieraz także nazwa szkoły, do której uczęszcza dziecko. Zanim przekażesz powyższe dane, upewnij się, w jakich celach producent lub inny podmiot prosio ich podanie oraz czy zakres ten jest niezbędny.

Zmień ustawienia domyślne dostępu do zabawki i podajminimum danych. Zastosuj silne hasło dostępu lub PIN. Przy zakładaniu profilu użytkownika podaj tylko te dane, które są wymagane do korzystaniaz usługi – załóż nowy adres e-mail, używany tylko do rejestracji aplikacjizabawek dziecka i używaj pseudonimu zamiast nazwiska i imienia.

Dokładnie przeczytaj regulamin dotyczący ochrony danychosobowych i warunki użytkowania. Gdzie dane są przechowywane? Kto ma do nich dostęp? Jak są chronionedane przesyłane pomiędzy zabawką a serwerem producenta? Czy dane przekazywane są partnerom producenta? Czy dane przekazywanesą do krajów trzecich, o niższych standardach ochrony danych?

Sprawdź, w jaki sposób można wyłączyć mikrofon czy kamerę - tak, aby nagrywanie nie było stale włączone.

Zweryfikuj, czy zabawka posiada zabezpieczenia uniemożliwiające osobom trzecim dostęp do mikrofonu lub kamery. To szczególnie ważne, ponieważ z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń, ktoś niepożądany może przejąć kontrolę nad zabawką i np. zacznie używać niecenzuralnych treści skierowanych do dziecka. Wystarczy, że ma włączoną funkcję Bluetooth w telefonie.

Poinformuj dziecko o wszystkich funkcjonalnościach zabawki. Dzieci również mają prawo do ochrony prywatności, dlatego wytłumaczdziecku, że jego rozmowy z zabawką są nagrywane, a ty dziękiaplikacji możesz je odtwarzać. Uświadom dziecko, że takie zabawkizbierają dane.

Zwróć szczególną uwagę, gdzie dziecko bawi się zabawką. Zabawka może zostać zgubiona lub ukradziona, a zapisane na niejdane staną się łatwo dostępne dla osób postronnych.

Wyłączaj zabawkę, gdy nie jest używana. Spowoduje to ograniczenie dostępu do danych z zewnątrz i gromadzeniadanych przez urządzenie, gdy z niego nie korzystamy.

Upewnij się, że zapisane dane mogą zostać usunięte. To szczególnie ważne, gdy zabawka nie bę dzie już używana. Przywróć urządzenie do stanu fabrycznego i usuń konto w serwisieproducenta.

Pamiętaj!

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka, chroń jego prywatnośći dostęp do jego danych osobowych.

Uświadom dziecko, czym grozi przekazywanie danych do Internetui jakie niesie to za sobą skutki i następstwa.

Uczestnicz w cyfrowym świecie swojego dziecka, ucz i kontrolujjego postępy.

Świadomie przygotuj swoje dziecko do działań w Internecie, jak się z nim obchodzić, żeby nie ponosić przykrych konsekwencji.

Rozmawiaj i działaj odpo wiedzialnie, wytłumacz dziecku, co należy, a czego nie wolno.

Twoja uważność we wprowadzaniu tego typu zabawek w światdziecka jest niezwykle istotna.

Źródło: uodo.gov.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika