Zmniejszony dystans

Od 25 lipca obowiązkowy dystans społeczny został ograniczony do 1,5 metra. Dotychczas wymagana odległość od innych osób, jaką trzeba było zachowywać w przestrzeni publicznej, wynosiła 2 metry. Jeśli nie możesz zachować dystansu, pamiętaj o zasłonięciu nosa i ust!

Porady prawne

1,5 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzono obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Kto jest wyłączony z tego obowiązku?

Wyłączeni z tego obowiązku są:

  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
  • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
  • osoby, które zasłaniają usta i nos.

Jeśli nie jesteś pewien, jakie obowiązują zasady bezpieczeństwa związanego z zapobieganiem zakażeniom koronawirusem, możesz zadać pytanie wirtualnemu asystentowi, który dostępny jest na pacjent.gov.pl.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne