e-prawnik.pl Porady prawne

Podejrzany - Artykuły dotyczące podejrzanego

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 8.12.2020

  Ustawa antyprzemocowa obowiązującym prawem

  30 listopada br. weszła w życie ustawa antyprzemocowa, dzięki której sprawcy przemocy domowej będą natychmiast izolowani od swych ofiar.

  Ustawa antyprzemocowa obowiązującym prawem
 • 20.4.2017

  Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

  Podejrzany to osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której postawiono już zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego. (...)

  Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?
 • 20.10.2016

  Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

  Przeszukanie to czynność procesowa dokonywana przez uprawniony organ, mająca na celu wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, a także znalezienie rzeczy mogących stanowić (...)

  Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy
 • 26.3.2015

  Jakie podejrzany ma prawa?

  Podejrzany to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania (...)

  Jakie podejrzany ma prawa?
 • 6.12.2012

  Jak doręcza się pisma w postępowaniu karnym?

  W postępowaniu karnym istotne jest, aby uczestnicy, a przede wszystkim oskarżony był należycie zawiadamiany o wszelkich czynnościach procesowych. Ważne jest więc, aby wszelkie pisma sądowe zostały (...)

  Jak doręcza się pisma w postępowaniu karnym?
 • 20.9.2012

  Jakie dowody są dopuszczane w procesie karnym, a jakie nie?

  Proces karny nie zna legalnej teorii dowodowej, a w Kodeksie postępowania karnego nie sformułowano zamkniętego katalogu dowodów, w związku z czym dowodem może być wszystko to, co przyczynić (...)

  Jakie dowody są dopuszczane w procesie karnym, a jakie nie?
 • 21.4.2011

  Kiedy prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie w sprawie karnej?

  Dochodzenie jest uproszczoną formą prowadzenia postępowania przygotowawczego (przedsądowego) w sprawie karnej. Generalnie można powiedzieć, iż jest ono prowadzone w drobniejszych sprawach. We wszystkich (...)

  Kiedy prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie w sprawie karnej?
 • 7.9.2007

  Sądy 24-godzinne

  Już działają tzw. sądy 24-godzinne. 12 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a także rozporządzenia wykonawcze. (...)

  Sądy 24-godzinne
 • 20.11.2006

  Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?

  23 listopada 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom. Pomoc taka jest (...)

  Na jaką ochronę mogą liczyć świadkowie koronni?