Odpowiedzialność za zobowiązania kredytowe

Pytanie:

"Co miesiąc uiszczam opłatę za karty kredytowe oraz mam inne zobowiązania w banku. Co w przypadku mojej śmierci? Napisałem testament, który uprawomocnia się w sądzie po złożeniu odpowiednich dokumentów 2 miesiące po mojej śmierci. Czy na ten czas wszelakie płatności są wstrzymywane?"

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za zobowiązania kredytowe

 

Z chwilą śmierci posiadacza rachunku bankowego lub kredytobiorcy, środki zgromadzone na tym rachunku i zobowiązania wobec banku z tytułu kredytu wchodzą w skład spadku i podlegają dziedziczeniu. Nie dotyczy to jednakże kwot pieniężnych wypłaconych na podstawie art. 55 ust. 1 i 56 ust. 1 Prawa bankowego, które nie podlegają dziedziczeniu.

Zastosowanie znajdą zatem ogólne zasady prawa spadkowego zawarte w Kodeksie cywilnym. Dotyczy to w szczególności zasad dysponowania majątkiem spadku, odpowiedzialności za długi spadkodawcy etc.

W związku z powyższym, odpowiedź na to pytanie zależy od tego, co oznacza zwrot "uprawomocnienie się w sądzie testamentu". Przyjmujemy, że oznacza ono stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu.

W takim razie przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu spadku, spadkobiercy odpowiadają za zobowiązania spadkodawcy tylko z majątku spadkowego. Po przyjęciu spadku, w zależności od tego, czy spadek został przyjęty wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca będzie odpowiadał całym swoim majątkiem odpowiednio bez ograniczeń albo do wysokości aktywów spadku.

Wydaje się jednakże, że w obu tych wypadkach, wobec braku formalnego stwierdzenia nabycia spadku, bank nie będzie zobowiązany do wykonywania dyspozycji środkami na rachunku bankowym wydanymi przez spadkobiercę. Będzie mógł natomiast pobierać opłatę za karty kredytowe ze środków na rachunku bankowym.

Po uzyskaniu stwierdzenia nabycia spadku, bank po przedstawieniu mu tego dokumentu, będzie zobligowany do wykonywania dyspozycji zleconych przez spadkobiercę.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika