Przedawnienie roszczenia cywilnego

Pytanie:

Czy sąd może samodzielnie oddalić powództwo ze względu na przedawnienie roszczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie roszczenia cywilnego

Skutkiem przedawnienia jest to, że po upływie określonego prawem terminu ten przeciwko komu kieruje się roszczenie (czyli dłużnik) może uchylić się od jego zaspokojenia (chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne). Należy pamiętać jednak, że sąd nie może powoływać się na przedawnienie z urzędu. Decyzję o uwzględnieniu przedawnienia sąd może podjąć dopiero wtedy, gdy strona, której przysługuje roszczenie sama podniesie zarzut przedawnienia. Zazwyczaj następuje to przez zamieszczenie w piśmie procesowym sformułowania „podnoszę zarzut przedawnienia roszczenia i w związku z tym wnoszę o oddalenie powództwa”.
Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne