Przedawnienie z umowy o instrument płatniczy

Pytanie:

W jaki sposób przedawniają się zobowiązania dotyczące płatności elektronicznych? Czy na zasadach ogólnych czy regulują to jakieś szczególne przepisy?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie z umowy o instrument płatniczy

Umowa o elektroniczny instrument płatniczy powinna określać w szczególności: 

 • strony umowy; 
 • rodzaj udostępnianego elektronicznego instrumentu płatniczego i urządzeń, z których może korzystać posiadacz, dokonując operacji przy użyciu tego instrumentu; 
 • rodzaje operacji, których można dokonywać przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego; 
 • terminy wykonywania przez wydawcę zleceń posiadacza; 
 • określenie ograniczeń w dokonywaniu operacji, jeżeli umowa je przewiduje; 
 • terminy wykonywania przez posiadacza zobowiązań z tytułu operacji dokonanych przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego oraz z tytułu należnych wydawcy opłat i prowizji lub spłaty należności; 
 • rodzaj i wysokość opłat i prowizji oraz warunki ich zmian; 
 • zasady rozliczeń z tytułu operacji w walutach obcych oraz wskazanie stosowanych kursów walut; 
 • zasady obliczania odsetek; 
 • zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji; 
 • okres, na jaki została zawarta umowa, i warunki jej przedłużania; 
 • sposób, termin i ważne powody wypowiedzenia warunków umowy przez wydawcę; 
 • sposób postępowania w przypadku utraty elektronicznego instrumentu płatniczego. 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, roszczenia z tytułu umowy o elektroniczny instrument płatniczy przedawniają się z upływem 2 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: