Reklama alkoholu

Pytanie:

Prowadzę serwis WWW na którym cześć treści tworzonych jest przez użytkowników. Serwis dotyczy restauracji. Czy mamy prawo umieszczać reklamę alkoholu na serwisie internetowym, jeśli tak to jakie są ograniczenia? (czy dozwolony jest sponsoring sekcji poświeconej przygotowaniem drinków) czy wystarczy nie pokazywać logo klienta? czy baza maili z wyrażona zgoda na otrzymywanie reklam alkoholu oraz deklaracji wieku pond 18 lat upoważnia nas do wysyłania reklam alkoholu?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.3.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Reklama alkoholu

Bardzo szczegółowa i restrykcyjna regulacja reklamy alkoholu została zawarta w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - w jej art. 13 ze zn. 1 i art. 45 ze zn. 2.

Zgodnie z tym pierwszym przepisem, zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem że:1) nie jest kierowana do małoletnich,2) nie przedstawia osób małoletnich,3) nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami,4) nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych,5) nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu,6) nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób,7) nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego,8) nie wywołuje skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym.

Porady prawne

Reklama i promocja piwa,  nie może być prowadzona:1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6°° a 20°°, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy; 2) na kasetach wideo i innych nośnikach;3) w prasie młodzieżowej i dziecięcej (również internetowy serwis informacyjny może być uznany za prasę);4) na okładkach dzienników i czasopism;5) na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim;6) przy udziale małoletnich. 

Ponadto zabrania się reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego. Zabrania się też reklamy i promocji przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem.

Zabrania się informowania o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów muzycznych oraz innych imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napojów, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8 % do 18 % alkoholu, w jakikolwiek inny sposób niż poprzez umieszczanie wewnątrz dzienników i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, plakacie, produkcie lub tablicy informacyjnej związanej z określoną imprezą nazwy producenta lub dystrybutora oraz jego znaku towarowego. Jednakże informowanie o sponsorowaniu może być prowadzone w radiu i telewizji pod warunkiem, iż będzie ograniczone wyłącznie do podania nazwy producenta lub dystrybutora napojów zawierających do 18 % alkoholu lub jego znaku towarowego, a informacja ta nie będzie prezentowana w telewizji przez osobę fizyczną lub z wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej.

Zabrania się informowania o, innym niż określone powyżej, sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8 % do 18 % alkoholu oraz informowania o sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Zakaz reklamowania zawarty w art. 13 ze zn. 1 dotyczy również wydawnictw promocyjno-reklamowych przekazywanych przez producentów, dystrybutorów lub handlowców napojów alkoholowych klientom detalicznym. 

Zakazy powyższe nie obejmują reklamy i promocji napojów alkoholowych prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Dotyczą osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które uczestniczą w prowadzeniu reklamy w charakterze zleceniodawcy albo zleceniobiorcy niezależnie od sposobu i formy jej prezentacji.

Zgodnie z art. 45 ze zn. 2. ustawy kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ze zn. 1 prowadzi reklamę lub promocję napojów alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, podlega grzywnie od 10 000 do 500 000 złotych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

  Polskie zakazy reklamy i promocji alkoholu nie należą do najbardziej rygorystycznych w Europie. Sprawdźmy więc, na ile ustawodawca - w zgodnie z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym - może te ograniczenia zwiększać. Wolność gospodarcza w Konstytucji Wolność gospodarcza jest konstytucyjną zasadą ustrojową (umieszczona w rozdziale pierwszym Konstytucji (art. 20). Przepis (...)

Nie będzie etykiet o szkodliwości alkoholu

Nie będzie etykiet o szkodliwości alkoholu

Połączone sejmowe komisje Zdrowia oraz Kultury i Środków Przekazu uznały, że projekt zakładający umieszczanie na opakowaniach alkoholu informacji o jego szkodliwości powinien trafić do kosza – czytamy na łamach Rzeczpospolitej. Według dokumentu, opracowanego przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, ostrzeżenia miały obejmować 15 proc. etykiety. W odrzuconym projekcie (...)

Prace nad zmianą w prawie antyalkoholowym

Prace nad zmianą w prawie antyalkoholowym

Posłowie rozpoczęli wczoraj prace nad zmianami w ustawie antyalkoholowej. Zajmie się nimi specjalna podkomisja. Rząd proponuje w poprawkach, aby ograniczyć reklamę alkoholu i lepiej informować o zagrożeniu, jakie niesie jego spożywanie. Rzeczpospolita, 23.05.2007r. przeciwdziałanie alkoholizmowi, reklama alkoholu, alkohol, prawo antyalkoholowe, reklama

Jest nakaz ścigania aut z piwem

Jest nakaz ścigania aut z piwem

Policja - na wniosek prokuratury - zatrzymuje i fotografuje samochody, które jeżdżą ze znakami firmowymi browarów na karoserii. Powód? Firmy nielegalnie reklamują alkohol - pisze Gazeta Wyborcza. - Mamy zameldować się ze służbowymi samochodami na komisariacie. Policjanci je obfotografują. Psioczą, bo zamiast robić coś pożytecznego, zajmują się jakąś absurdalną (...)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, ma na celu zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz uregulowanie na poziomie ustawowym kwestii kwalifikacji koniecznych do wykonywania świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnień. Kto (...)

Reklamy piwa dopiero przed północą

Reklamy piwa dopiero przed północą

Kibice nie napiją się piwa podczas meczów, wczasowicze mogą zapomnieć o nim na basenach i kąpieliskach. W telewizji i radiu reklamy tego trunku będą emitowane dopiero godzinę przed północą. Według resortu zdrowia reklamy piwa mają negatywny wpływ na młodzież. Dlatego postanowiono, żeby pojawiały się one w telewizji o trzy godziny później niż obecnie, czyli dopiero (...)

Reklamy piwa demoralizują młodzież

Reklamy piwa demoralizują młodzież

Im więcej reklam alkoholu, tym młodzież częściej po niego sięga. Dlatego reklama oraz promocja piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze będzie możliwa jedynie między godziną 6.00, a 23.00. Takie zmiany zakłada przekazany do Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Reklamowanie piwa będzie dozwolone przed godziną (...)

Producent piwa nie łamie prawa?

Producent piwa nie łamie prawa?

Reklama piwa Żywiec, w której wystąpił znany bokser Tomasz Adamek, nie narusza ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - twierdzą prawnicy z krakowskiej kancelarii. Reklama jest zgodna z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i "nie wywołuje niedozwolonych skojarzeń piwa z sukcesem zawodowym lub życiowym, nie łączy również spożywania (...)

Projektowane zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Projektowane zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W Sejmie posłowie pracują właśnie nad projektem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W obecnym stanie prawnym ustawa ta zawiera zakazy dotyczące reklamy i promocji napojów alkoholowych, jednak dopuszcza również przypadki reklamy i promocji piwa. Nie sposób pominąć skutków takiego przyzwolenia, gdyż dopuszczenie powyższej reklamy piwa wpłynęło przede (...)

Wraca reklama piwa

Wraca reklama piwa

Sejm uchwalił poprawki w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i prtzeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowelizacja ma za zadanie przywrócenie mozliwości reklamy piwa w telewizji we wcześniejszych godzinach niż obecnie, a także reklamy piwa na bilboardach oraz w internecie.Zmiany dotyczące reklamy odnoszą się do godzin, w których możliwe będzie nadawanie reklam piwa (a nie innych trunków). Dotychczas (...)

Prawo ma pozwolić promować spożycie cydru

Prawo ma pozwolić promować spożycie cydru

Grupa senatorów Platformy Obywatelskiej wystąpiła z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Proponują, aby z zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych, oprócz piwa, wyłączyć cydr, napój z jabłek. Reklama i promocja cydru podlegałaby wszystkim ograniczeniom przewidzianym obecnie w ustawie dla reklamy piwa. (...)

Pogrom po zmianach na rynku hazardowym od 1 kwietnia

Pogrom po zmianach na rynku hazardowym od 1 kwietnia

Jakie zmiany weszły w życie?  1 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Nowe rozwiązania wprowadziły znaczące zmiany prawne dotyczące gier hazardowych. Jedną z najważniejszych jest powierzenie Totalizatorowi Sportowemu wyłączności na urządzanie gier hazardowych w internecie (poza zakładami wzajemnymi) oraz gier na automatach (poza kasynami gier). Nowelizacja (...)

Reklama w lokalu

Reklama w lokalu

Nie mając możliwości reklamowania się w tradycyjnych mediach, producenci alkoholu i papierosów upodobali sobie kluby, bary i puby. Zamieszczają tam swoje reklamy i zabiegają o względy barmanów. Dlatego lokale są na celowniku również firm badawczych.Jacek Czauderna z Nestlé FoodServices szacuje, że tylko producenci żywności i napojów (w tym alkoholu) przeznaczają na reklamę w lokalach (...)

Kolejne ograniczenia w reklamie piwa

Kolejne ograniczenia w reklamie piwa

Reklama piwa nie może namawiać do nadmiernego picia ani dyskryminować osób o słabszych głowach. To biurokratyczne wymysły, a nie sposób na walkę z nadużywaniem alkoholu przez młodzież – uważa branża piwna. (...) Nowe przepisy przewidują dodatkowo, że w reklamie nie będą mogli występować małoletni, piwo nie będzie mogło być kojarzone ze środkiem stymulującym, uspokajającym (...)

Czy każda reklama jest dopuszczalna?

Czy każda reklama jest dopuszczalna?

Agencje reklamowe, media oraz reklamodawcy próbują uruchomić nowy system samoregulacji wzorowany na rozwiązaniach brytyjskich. Czy kupowanie certyfikatów będzie skuteczne? Łódka Bols oraz Wyczynowa Turystyka Konna "Soplica" (Wuteka Soplica) przeszły do historii polskiej reklamy podobnie jak agencja McCann-Erickson, która opracowała obie kampanie. Dzięki sprytnemu zabiegowi fonetycznemu (...)

Koniec reklam piwa?

Koniec reklam piwa?

Spoty będzie można emitować tylko między godziną 23 a 6 rano. Kibice na stadionie nie kupią alkoholu powyżej 4,5 proc. Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć reklamę piwa. Ma jej być mniej w telewizji i radiu. Wszystko z myślą o najmłodszych, którzy coraz częściej sięgają po ten napój. Rzeczpospolita 13.01.2009 r. reklama, piwo, zakaz, kino, TV

Licz promile!

Licz promile!

Na butelkach i puszkach z piwem, winem i wódką pojawią się ostrzeżenia, że alkohol jest szkodliwy dla kobiet w ciąży i nie powinno się po jego wypiciu jechać samochodem. Przed jedenastą wieczorem w telewizji nie będzie też reklam piwa.   (...)Dlatego też we wrześniu rozpoczyna się kampania społeczna "Licz promile". Ma uświadomić kierowcom, że po wieczornej imprezie mogą nawet (...)

Senat nie chce reklam piwa

Senat nie chce reklam piwa

Przed godziną 23 zakazane będzie emitowanie reklam piwa w telewizji, radiu i kinach. Nie zobaczymy ich również w teatrach. Dodatkowo ma obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu m.in. na stadionach i stacjach paliw – pisze Gazeta Prawna. Takie zmiany wprowadzi nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W pierwszym czytaniu (...)

Kasyno on line - opinia prawna

Kasyno on line - opinia prawna

Stan faktyczny Mam zamiar założyć firmę. Chcę założyć stronę www o grze poker. Na stronie mam zamiar mieć forum pokerowe, sprzedawać książki o grze i reklamować różne kasyna internetowe. Kiedy z mojej strony do kasyna internetowego ktoś kliknie na link kasyno płaci mi za to. Chciałbym wiedzieć jeżeli można reklamować gry hazardowe według polskiego prawa i czy można założyć (...)

Piłeś? Nie jedź! Włącz myślenie!

Piłeś? Nie jedź! Włącz myślenie!

15 grudnia 2008 roku rusza kolejna już kampania z cyklu "Piłeś? Nie jedź! Włącz myślenie!". Tak jak w poprzednich odsłonach jej głównym celem jest przekonanie kierowców do tego aby nie prowadzić pojazdów pod wpływem alkoholu. Partnerem akcji jest Komenda Główna Policji, jej inicjatorem Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kampania potrwa do (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

POS TV a reklama alkoholu i papierosów

POS TV a reklama alkoholu i papierosów

Reklama alkoholu i wyrobów tytoniowych w sklepach monopolowo-cukierniczych. Witam, posiadam siec sklepów monopolowo-cukierniczych, czy mogę reklamować inne firmy m. in. kompanie piwowarskie, polmosy (...)

Reklama i promocja piwa

Reklama i promocja piwa

Na różnego rodzaju ulotkach z jadłodajni (pizzerie, bary itd.) roznoszonych po domach mieszkaniach, oprócz informacji o menu jest także informacja o piwie wraz z ceną. Czy w takiej sytuacji umieszczanie (...)

Zakup alkoholu na cele reprezentacji

Zakup alkoholu na cele reprezentacji

Firma kupiła na fakturę VAT alkohol na upominek dla kontrahenta. W innym przypadku zakupiony alkohol został zużyty przy spotkaniu z kontrahentem w siedzibie firmy. Czy takie zakupy można potraktować (...)

Reklama piwa w sklepie monopolowym

Reklama piwa w sklepie monopolowym

Jakie elementy muszą znaleźć się w reklamie piwa w sklepie monopolowym, by była ona dozwolona? W wyświetlanej reklamie piwa musi znaleźć się widoczny i czytelny napis informujący o szkodliwości (...)

Promocja piwa, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości

Promocja piwa, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości

W jakich okolicznościach zakazana jest promocja piwa, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości? Reklama i promocja piwa nie może być prowadzona:1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną (...)

Karnet na basen jako upominek dla kontrahenta

Karnet na basen jako upominek dla kontrahenta

Kontrahent dał do zrozumienia, że chętnie przyjmie w upominku zamiast alkoholu np. karnet na basen. Jak taki zakup potraktować w spółce, chodzi o VAT i koszty uzyskania przychodu (wydatek na reklamę (...)

FORUM PRAWNE

reklama alkoholu jest dozwolona?????

reklama alkoholu jest dozwolona????? Czy reklama alkoholu jest dozwolona w prawie polskim? Art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, reguluje (...)

Dobry adwokat - warszawa

Dobry adwokat - warszawa Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w wawie. Co masz na myśli mówiąc że nie jest drogi? Możesz podać jakieś kwoty? Arsen mozna zobaczyc na stronie początkujący (...)

Porady prawne