Świadczenia lekarskie dla żony-cudzoziemki

Pytanie:

Żona-cudzoziemka (obywatelstwo białoruskie), ma wizę, urodziła dziecko w szpitalu, ja pracuję, zatrudniony na stałe, jestem ubezpieczony w ZUS. Co zrobić, żeby nie płacić za szpital?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.1.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Świadczenia lekarskie dla żony-cudzoziemki

Odpowiedzią na to pytanie jest art. 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Cudzoziemiec, aby mógł być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, musi: przebywać w Polsce na podstawie karty stałego pobytu lub na podstawie karty czasowego pobytu i mieć status uchodźcy, a ponadto powinien opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe bądź dobrowolne, bądź też być członkiem rodziny osoby, która takie składki odprowadza. Jeśli Pana żona spełnia powyższe warunki, nie będzie płacić za pobyt w szpitalu. Natomiast pobyt w szpitalu dziecka, które jest obywatelem RP i członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, nie powinien być odpłatny.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne