Testament holograficzny

Pytanie:

Co to jest testament holograficzny?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Testament holograficzny

Testament holograficzny to inaczej, testament pisemny. Zgodnie z art. 949 kc spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Testament własnoręczny to najprostsza forma testamentu. Wymagania ustawowe ograniczone są do: własnoręcznego spisania treści testamentu, podpisania sporządzonego pisma i opatrzenia go datą. Brak daty może w pewnych sytuacjach pozostawać bez wpływu na ważność dokonanych rozrządzeń (art. 949 § 2 kc). Konieczność własnoręcznego spisania całego testamentu ma na celu umożliwienie testatorowi swobodnego rozrządzenia swym majątkiem na wypadek śmierci oraz zapewnienie autentyczności testamentu. Najistotniejsze jest aby spadkodawca w całości spisał testament ręcznie – wyłączone jest więc posługiwanie się urządzeniami utrwalającymi pismo w sposób mechaniczny np. maszyną do pisania czy komputerem, a także spisanie testamentu przez inną osobę a tylko podpisanie go przez spadkodawcę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: