Zameldowanie gościa w hotelu

Pytanie:

Czy hotel ma prawo zatrzymać od gościa dokument do zameldowania i przetrzymać go chociaż jedną dobę?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.3.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zameldowanie gościa w hotelu

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych nakłada na osoby przybywające do hoteli obowiązek zameldowania się na pobyt czasowy przed upływem 24 godzin od przybycia. Zameldowania w hotelu dokonuje się u kierownika takiej placówki lub osoby przez niego upoważnionej. Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (np. paszport). Treść cytowanego przepisu zdaje się nie budzić wątpliwości, iż dokument tożsamości osoby mającej się zameldować, ma być przedstawiony do wglądu, a nie pozostawiony u osoby wykonującej powyższe czynności meldunkowe w celu sprawdzenia tożsamości i wykonania czynności meldunkowych. Brak okoliczności uzasadniających przetrzymywanie takiego dokumentu przez dłuższy czas, niż konieczny do stwierdzenia tożsamości osoby wykonującej obowiązek meldunkowy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne