Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Przeglądaj po dacie - Archiwum

Archiwa e-prawnik.pl:

Rok wydania:

Miesiąc wydania:

Data publikacji Tytuł artykułu
2004-12-31
Żądanie wydania ksero akt sprawy
2004-12-31
Wezwanie lokatora do zapłaty zaległego czynszu
2004-12-31
Odmowa stwierdzenia nieważności-odwołanie
2004-12-31
Legalizacja zmiany sposobu użytkowania budynku
2004-12-31
Definicja zadań publicznych
2004-12-31
Zawarcie umowy w języku obcym
2004-12-31
Zasady działania wspólnoty
2004-12-31
Wymagania dla służby BHP
2004-12-31
Za co będą płacić przedsiębiorstwa telekomunikacyjne?
2004-12-31
Jak działają ośrodki doradztwa rolniczego?
2004-12-31
Sprzeciw od orzeczenia lekarskiego
2004-12-31
Podwyżki czynszu jednak ograniczone?
2004-12-31
Dlaczego sąd nie stosuje mediacji?
2004-12-31
Ujawnienie tajemnicy dziennikarskiej
2004-12-31
Aplikacja bez egzaminu?
2004-12-31
Jak małżonkowie będą odpowiadać za zobowiązania?
2004-12-31
Wola aktywnej większości
2004-12-30
Dane służbowe pracowników kontrahenta
2004-12-30
Odwołanie członka zarządu
2004-12-30
Zakup środków czystości przez pracodawcę
2004-12-30
Przystąpienie wspólnika do spółki jawnej
2004-12-30
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przy zarobkach poniżej najniższej krajowej
2004-12-30
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną
2004-12-30
Zwrot nadpłaconych alimentów
2004-12-30
Zaskarżone 50%
2004-12-30
Jak obliczyć urlop nauczyciela, gdy nie ma ferii?
2004-12-30
Błędy w skardze kasacyjnej
2004-12-30
Co z podatkiem przy przekazywaniu gruntów?
2004-12-30
Jak nie należy formułować specyfikacji?
2004-12-30
Kary dla pracodawców
2004-12-30
Podejmij decyzję w sprawie podatku!
2004-12-29
Koszty transportu chorego pacjenta
2004-12-29
Brak odpowiedzi pracodawcy a jego zgoda
2004-12-29
Zasady pobierania opłat skarbowych przez gminę
2004-12-29
Reprezentacja spółki jawnej
2004-12-29
Nienależyte wykonanie zobowiązania
2004-12-29
Wypowiedzenie warunków użytkowania gruntu
2004-12-29
Obowiązek zwrotu zawyżonych alimentów
2004-12-29
Wliczanie w koszty tzw. kilometrówek
2004-12-29
Kto będzie mógł zachować swój numer telefonu komórkowego?
2004-12-29
Kolejni przedsiębiorcy z kasą fiskalną
2004-12-29
Zmuszeni do dzielenia się swoimi pracami badawczymi
2004-12-29
Rozmowa kontrolowana
2004-12-29
Uwaga na słowa klucze wpisywane w wyszukiwarkę!
2004-12-29
KRRiT nie może ingerować w swobodę działalności gospodarczej
2004-12-29
Wzrosną składki na ubezpieczenie zdrowotne!
2004-12-29
Inflacja przepisów w prawie
2004-12-29
Urzędy Skarbowe skontrolują importerów samochodów używanych
2004-12-28
Złożenie pieniędzy do depozytu sądowego
2004-12-28
Brak decyzji o stopniu uszczerbku na zdrowiu
2004-12-28
Egzekucja ze świadczenia z ubezpieczenia
2004-12-28
Kontynuacja uprawnień nauczyciela
2004-12-28
VAT od podatku od nieruchomości przy czynszu najmu
2004-12-28
Przekroczenie zakresu zwykłego zarządu w s.c.
2004-12-28
Firma - czyli nazwa identyfikująca przedsiębiorcę
2004-12-28
Jakie nakłady na remont mieszkania są objęte ulgą?
2004-12-28
Brak pewności prawa podatkowego w świetle orzeczenia TK
2004-12-28
Przetwarzanie danych za granicą
2004-12-28
Liczy się tylko news i skandal - czyli jak jest oceniana praca sędziów?
2004-12-28
Przekształcenie spółdzielczego prawa nie jest dziedziczne!
2004-12-28
Wzrost emerytur w swerze marzeń
2004-12-28
Jak będą się kształtowały świadczenia rodzinne?
2004-12-27
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
2004-12-27
Nakłady a zniesienie współwłasności
2004-12-27
Definicja zarachowania kosztów
2004-12-27
Pokrzywdzony w procesie karnym - opinia prawna
2004-12-27
Czy możesz stracić pracę z powodu popełnienia przestępstwa? - opinia prawna
2004-12-27
Kiedy możesz być oskarżycielem posiłkowym - opinia prawna
2004-12-27
Pokrzywdzony w procesie karnym - opinia prawna
2004-12-27
Czy możesz stracić pracę z powodu popełnienia przestępstwa? - opinia prawna
2004-12-27
Kiedy możesz być oskarżycielem posiłkowym - opinia prawna
2004-12-27
Projektowane zmiany prawa spółdzielczego - czyli co zmieni się w uregulowaniu poszczególnych typów spółdzielni?
2004-12-27
Wymóg zamieszkania niezgodny z konstytucją
2004-12-27
Jaki limit zwolnień dla stypendium?
2004-12-27
Wiążące interpretacje
2004-12-27
Prawnik pro bono
2004-12-27
System wyborczy
2004-12-27
Jak daleko sięga prawo do informacji?
2004-12-25
Opodatkowanie bezpłatnego użyczenia lokalu s.c.
2004-12-25
Opodatkowanie sprzedaży darowanego mieszkania
2004-12-24
Definicja bezpłatnego użyczenia i użytkowania
2004-12-24
Przesunięcie granicy nieruchomości
2004-12-24
Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego
2004-12-23
Wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
2004-12-23
Dopuszczalny poziom hałasu w budynku
2004-12-23
Uprawnienie do przejrzenia teczki w IPN
2004-12-17
Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna
2004-12-17
Gdy wiesz, że jesteś spadkobiercą, powinieneś wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku - opinia prawna (Opinia oparta na ustawie Prawo Spółdzielcze. Obecnie obowiązuje nowa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r., Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zmianami)
2004-12-17
Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna
2004-12-17
Najem po śmierci wynajmującego - opinia prawna
2004-12-17
Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna
2004-12-17
Spadkobierca wstępujący w prawa i obowiązki spadkodawcy - opinia prawna
2004-12-17
Wstąpienie spadkobiercy w stosunek najmu - opinia prawna
2004-12-17
Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna
2004-12-17
Dziedziczenie, czy pierwszeństwo w nabyciu? - opinia prawna
2004-12-17
Gdy odziedziczyłeś wkład mieszkaniowy... - opinia prawna
2004-12-17
Jak rozliczyć nakłady na majątek stanowiący masę spadkową - opinia prawna
2004-12-17
Nabycie spadku przez pełnomocnika - opinia prawna
2004-12-17
Co odróżnia postępowanie spadkowe, gdy dziedziczenie obejmuje gospodarstwo rolne?- opinia prawna
2004-12-17
Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna
2004-12-17
Gdy wiesz, że jesteś spadkobiercą, powinieneś wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku - opinia prawna (Opinia oparta na ustawie Prawo Spółdzielcze. Obecnie obowiązuje nowa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r., Dz. U. 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zmianami)
2004-12-17
Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna
2004-12-17
Najem po śmierci wynajmującego - opinia prawna
2004-12-17
Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna
2004-12-17
Spadkobierca wstępujący w prawa i obowiązki spadkodawcy - opinia prawna
2004-12-17
Wstąpienie spadkobiercy w stosunek najmu - opinia prawna
2004-12-17
Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna
2004-12-17
Dziedziczenie, czy pierwszeństwo w nabyciu? - opinia prawna
2004-12-17
Gdy odziedziczyłeś wkład mieszkaniowy... - opinia prawna
2004-12-17
Jak rozliczyć nakłady na majątek stanowiący masę spadkową - opinia prawna
2004-12-17
Nabycie spadku przez pełnomocnika - opinia prawna
2004-12-17
Co odróżnia postępowanie spadkowe, gdy dziedziczenie obejmuje gospodarstwo rolne?- opinia prawna
2004-12-09
Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna
2004-12-09
Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna
2004-12-03
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela - opinia prawna
2004-12-03
Naruszenie zakazu konkurencji, kiedy roszczenie z tego tytułu ulega przedawnieniu - opinia prawna
2004-12-03
Zmiany w układach zbiorowych pracy - opinia prawna
2004-12-03
Świadczenia z tytułu zwolnień grupowych w małej firmie - opinia prawna (opinia sporzadzona w oparciu o nieobowiązującą już ustawę o "zwolnieniach grupowych")
2004-12-03
Odprawa dla dyrektora przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna
2004-12-03
Kiedy FGŚP ma obowiązek wypłacić świadczenia - opinia prawna
2004-12-03
Granice kontroli pracownika - opinia prawna
2004-12-03
Czy pracownikowi należy się odprawa? - opinia prawna
2004-12-03
W jaki sposób obcokrajowiec może podjąć zatrudnienie w Polsce - opinia prawna
2004-12-03
Związek zakładowy w strukturach ponadzakładowych - opinia prawna
2004-12-03
Samodzielność zakładowej organizacji związkowej - opinia prawna
2004-12-03
Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna
2004-12-03
Dozwolony strajk (głodowy) - opinia prawna
2004-12-03
Zakładowa, czy międzyzakładowa organizacja związkowa? - opinia prawna
2004-12-03
Co wpłynie na podział majątku rozwodzących się małżonków – opinia prawna
2004-12-03
Nieprawidłowo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów składki z tytułu ubezpieczenia społecznego – opinia prawna
2004-12-03
Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna
2004-12-03
Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia - opinia prawna
2004-12-03
Kary porządkowe nakładane na pracownika - opinia prawna
2004-12-03
Obowiązki pracodawcy związane z utratą dokumentów - opinia prawna
2004-12-03
Zwolnienie nieruchomości spod hipoteki przez właściciela nieruchomości – opinia prawna
2004-12-03
Złamanie zakazu konkurencji przez pracownika samorządowego - opinia prawna
2004-12-03
Jak chronić pracodawcę przed byłym pracownikiem, gdy nie podpisano umowy o zakazie konkurencji-opinia prawna
2004-12-03
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela - opinia prawna
2004-12-03
Naruszenie zakazu konkurencji, kiedy roszczenie z tego tytułu ulega przedawnieniu - opinia prawna
2004-12-03
Zmiany w układach zbiorowych pracy - opinia prawna
2004-12-03
Świadczenia z tytułu zwolnień grupowych w małej firmie - opinia prawna (opinia sporzadzona w oparciu o nieobowiązującą już ustawę o "zwolnieniach grupowych")
2004-12-03
Odprawa dla dyrektora przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna
2004-12-03
Kiedy FGŚP ma obowiązek wypłacić świadczenia - opinia prawna
2004-12-03
Granice kontroli pracownika - opinia prawna
2004-12-03
Czy pracownikowi należy się odprawa? - opinia prawna
2004-12-03
W jaki sposób obcokrajowiec może podjąć zatrudnienie w Polsce - opinia prawna
2004-12-03
Związek zakładowy w strukturach ponadzakładowych - opinia prawna
2004-12-03
Samodzielność zakładowej organizacji związkowej - opinia prawna
2004-12-03
Konsekwencje naruszenia cudzego gruntu – opinia prawna
2004-12-03
Dozwolony strajk (głodowy) - opinia prawna
2004-12-03
Zakładowa, czy międzyzakładowa organizacja związkowa? - opinia prawna
2004-12-03
Co wpłynie na podział majątku rozwodzących się małżonków – opinia prawna
2004-12-03
Nieprawidłowo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów składki z tytułu ubezpieczenia społecznego – opinia prawna
2004-12-03
Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna
2004-12-03
Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia - opinia prawna
2004-12-03
Kary porządkowe nakładane na pracownika - opinia prawna
2004-12-03
Obowiązki pracodawcy związane z utratą dokumentów - opinia prawna
2004-12-03
Zwolnienie nieruchomości spod hipoteki przez właściciela nieruchomości – opinia prawna
2004-12-03
Złamanie zakazu konkurencji przez pracownika samorządowego - opinia prawna
2004-12-03
Jak chronić pracodawcę przed byłym pracownikiem, gdy nie podpisano umowy o zakazie konkurencji-opinia prawna
< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • 5

  ocena usługi:

  Profesjonalna obsługa, brawo wy
 • Renata

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za szybką, rzeczową i wyczerpującą odpowiedź oraz za dodatkowe wyjaśnienia.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Profesjonalnie, szybko..
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Profesjonalnie, szybko..
 • Piotr

  ocena usługi:

 • Ela

  ocena usługi:

  Otrzymałam wyczerpującą odpowiedź na moje pytania a nawet więcej. Cena usługi przystępna, w mojej opinii adekwatna do zadanego pytania. Wszystko przygotowane na czas. Choć trochę się bałam skorzystać z takiej formy pomocy jestem bardzo zadowolona i serdecznie dziękuję.
 • Danuta

  ocena usługi:

  Szybka i profesjonalna porada, w przystępnej cenie.
 • DANUTA SĘK

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

 • Iwona D

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z jakości i z rzetelnej, prawnej odpowiedzi na zadane mi pytania i wątpliwości. Super kontakt z prawnikami . Szybka i profesjonalna pomoc w przystępnej cenie. Bardzo dziękuję i polecam wszystkim takie biuro prawne. Wiem, gdzie będę mogła w przyszłości, szukać pomocy prawne.
 • Anna

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za konkretną i szybką odpowiedź oraz miła obsługę i szybkie załatwienie mojej sprawy. Pozdrawiam serdecznie
 • Ewa

  ocena usługi:

 • Yv1980Ju

  ocena usługi:

  Pilnie potrzebowałam porady, ale że to także późnym wieczorem funktionuje przeszło moje największe oczekiwania. Jestem bardzo zadowolona, godne polecenia
 • 5/5

  ocena usługi:

  Szybko i wyczerpująco.
 • julietta605

  ocena usługi:

  Dziękuję za opinię , bardzo mi pomogła .E - prawnik pomógł mi już nie pierwszy raz ..W razie potrzeby ,wiem do kogo się zwrócić .Bardzo polecam .Szybka i rzetelna porada .
 • Antoni

  ocena usługi:

  staranna odpowiedż chociaż niekorzystna dla mnie////

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane