Kwiecień Rok 2024 - Informacje

Kredyt mieszkaniowy #naStart w drodze

29.4.2024

Nowy kredyt mieszkaniowy #naStart zastąpi bezpieczny kredyt 2% i rodzinny kredyt mieszkaniowy, łącząc w sobie finansowe wsparcie w formie dopłat do rat. Wyższa pomoc będzie kierowana do wieloosobowych gospodarstw domowych, w szczególności rodzin z dziećmi. Projekt odpowiedniej ustawy (...)

Walka z praniem pieniędzy

29.4.2024

Parlament Europejski przyjął pakiet przepisów wzmacniających zestaw narzędzi UE do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Organy państwowe, dziennikarze, organizacje społeczeństwa obywatelskiego uzyskają dostęp do nowych rejestrów i źródeł informacji. (...)

Rozlicz PIT do 30 kwietnia!

29.4.2024

Do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy mają czas na rozliczenie PIT za ubiegły rok. Większość z nich robi to za pomocą usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

Walka z cyberzagrożeniami

25.4.2024

Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, który ma istotnie wzmocnić ochronę obywateli oraz instytucji przed rosnącymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Uwzględnia także przepisy unijnej dyrektywy NIS2, do implementacji, której (...)

Przyjazne prawo gospodarcze

25.4.2024

Łatwiejsze zakładanie firmy, mniej wymogów regulacyjnych, szybsze procedury administracyjne, rozwój najmniejszej działalności gospodarczej, w tym rzemiosła czy krótszy czas kontroli – to tylko niektóre z rozwiązań, jakie resort rozwoju zaproponował w pierwszym (...)

Co wynika z rejestru umów o dzieło?

25.4.2024

W 2023 r. przekazano do ZUS 1,2 mln formularzy RUD, na których zgłoszono 1,6 mln umów o dzieło. Nie odnotowano dużych zmian w strukturze podmiotów zgłaszających umowy o dzieło oraz ich wykonawców.

Nieobowiązkowe prace domowe w szkołach podstawowych

23.4.2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych weszło w życie 1 kwietnia 2024 roku. Zmiany dotyczą publicznych szkół podstawowych.

Duże zmiany w nauczaniu?

23.4.2024

Rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość, obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – to najważniejsze zmiany ramowych planach nauczania, które nastąpią od września 2024 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało też projekty rozporządzeń zmieniających (...)

Planowanane zmiany w Kodeksie pracy

21.4.2024

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który dostosowuje polskie prawo do przepisów UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy. Chodzi o ochronę przed tzw. substancjami (...)

Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

13.4.2024

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS). Nowe przepisy przywracają zgodność z Konstytucją RP przepisów, które regulują sposób wyboru sędziów do Rady. Usuwają też negatywne konsekwencje wadliwego rozwiązania, obowiązującego od 2018 (...)

Będzie babciowe i nie tylko...

11.4.2024

Rząd chce pomóc rodzicom dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Od 1 października 2024 roku będą oni mogli skorzystać z jednego z 3 świadczeń: „aktywni rodzice w pracy” (tzw. babciowe), „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”. (...)

Nowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

11.4.2024

29 marca br. nowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został przesłany do Rządowego Centrum Legislacji. Nowelizacja ustawy przedłuża ochronę tymczasową dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, wprowadzoną (...)

Projekt ustawy DAC7

11.4.2024

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7). Ustawa nałoży na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o (...)

Będzie dostępna antykoncepcja awaryjna

5.4.2024

Minister zdrowia Izabela Leszczyna zaprezentowała projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. To odpowiedź na odmowę podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne, (...)

Nowelizacja ustawy Prawo pocztowe

5.4.2024

Ustawa umożliwia przekazanie Poczcie Polskiej 2,052 mld zł dotacji na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2021-2024 r.

Tabletka „dzień po” zawetowana

3.4.2024

Prezydent RP Andrzej Duda, na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji RP, zdecydował o skierowaniu nowelizacji Prawa farmaceutycznego do Sejmu RP z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy (tzw. weto).

Będzie ustawa o ochronie sygnalistów

3.4.2024

Rząd planuje objęcie ochroną tzw. sygnalistów. Chodzi o osoby, które pracują w sektorze prywatnym lub publicznym i zgłaszają naruszenia prawa, w kontekście związanym z pracą. Instytucją odpowiedzialną za udzielanie wsparcia sygnalistom będzie Rzecznik Praw Obywatelskich. Nowe (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika