Archiwum artykułów Kwiecień 2024

Opłata za produkty z tworzyw sztucznych

30.4.2024

1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę pobieraną od oferowanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Opłata dotyczy opakowań, napojów lub żywności pakowanej przez przedsiębiorcę w te opakowania i pobierana jest od użytkownika (...)

Po co kod kreskowy?

30.4.2024

Dodatkowo na opakowaniu produktu można umieścić kod kreskowy. Nie jest to obowiązkowe, choć przydatne – jego posiadania wymagają niektóre sieci handlowe, żeby móc sprzedawać w nich produkty.

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

30.4.2024

Pomimo tego, iż Wspólnicy spółki cywilnej dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, z czasem wizje poszczególnych wspólników co do prowadzenia biznesu mogą okazać się rozbieżne. Wówczas każdy wspólnik dysponuje prawem wystąpienia (...)

Jak przeprowadzane są zwolnienia grupowe?

30.4.2024

Zwolnienia grupowe to szczególny tryb rozwiązywania umów o pracę z grupą pracowników, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Przeczytaj, w jaki sposób przeprowadzić zwolnienia grupowe i jakie obowiązki ma pracodawca, który to robi.

Kontrola żywności na granicy

29.4.2024

Jak naprawdę wygląda graniczna kontrola żywności? Jaką rolę odgrywa w niej IJHARS? Odpowiedź na te i wiele innych pytań można znaleźć w poniższym artykule.

Jak zabezpieczyć płatność ceny?

29.4.2024

Gdy strona umowy zobowiązana będzie do zapłaty ceny w przyszłości, wtedy występuje ryzyko, że wierzyciel zapłaty się nie doczeka. Istnieją różne sposoby zabezpieczenia wierzytelności. Wyróżnia się zabezpieczenia osobiste (obok dłużnika \"głównego\" odpowiedzialność całym swym majątkiem (...)

Co zrobić, jeśli właściciel sprzeda zarezerwowaną przez Ciebie rzecz?

29.4.2024

Wielu z nas słyszało o skardze pauliańskiej, która stanowi ochronę wierzyciela przed nieuczciwymi działaniami dłużnika, a konkretnie - przed jego niewypłacalnością, do której sam się doprowadza. Co jednak, gdy wierzycielowi chodzi o konkretny przedmiot, jaki znajduje się w majątku dłużnika? (...)

Unieważnienie małżeństwa

29.4.2024

Unieważnienie małżeństwa jest jednym z kilku powodów ustania małżeństwa. Inne przyczyny powodujące ustanie małżeństwa to śmierć biologiczna jednego z małżonków, uznanie małżonka za zmarłego, orzeczenie rozwodu. Jakie mogą być przesłanki unieważnienia małżeństwa? Kto jest upoważniony (...)

Instytucja wyłączenia małżonka od dziedziczenia ustawowego

29.4.2024

Zasadą obowiązującą w prawie spadkowym jest powołanie do dziedziczenia na podstawie ustawy żyjącego małżonka spadkodawcy. W tym kontekście pozostawanie przez spadkodawcę w chwili śmierci w związku małżeńskim stanowi przesłankę dziedziczenia jego małżonka zgodnie z art. 931 § 1 kodeksu (...)

Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy

29.4.2024

Odpowiedzialność pracodawcy może być również wynikiem naruszenia przez pracodawcę obowiązku przeciwdziałania mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu (...)

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok

23.4.2024

Zbliża się termin, w którym część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. 20 maja bieżącego roku mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień (...)

Edukacja z wojskiem

23.4.2024

Rozpoczął się pilotaż programu „Edukacja z wojskiem” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej ma objąć około 3,5 (...)

Nierówne udziały w majątku dorobkowym małżeńskim

22.4.2024

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, co do zasady między małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. Wspólność majątkowa małżeńska w okresie jej funkcjonowania między małżonkami jest wspólnością bez udziałową (łączną). W drodze wyjątku od zasady równych udziałów, (...)

Przyczyny nieważności testamentu

22.4.2024

Polskie prawo spadkowe w odniesieniu do dokonywania rozrządzeń majątkowych na wypadek śmierci stoi na gruncie zasady swobody testowania. Swoboda ta nie oznacza jednak dowolności dokonywania rozrządzeń, wręcz przeciwnie, swoboda testowania istnieje w granicach przewidzianych przez prawo. Przepisy (...)

Odprawa pośmiertna

22.4.2024

Odprawa pośmiertna jest wyrazem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy. Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, które nie są związane z wykonywaniem pracy przez pracownika. Pracodawca wypłaca ją rodzinie zmarłego (...)

Dla kogo renta rodzinna?

22.4.2024

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Przy ocenie prawa (...)

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

22.4.2024

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci?  Alimenty na pełnoletnie dziecko uczące się/nieuczące się Kiedy rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego Co nie powoduje ustania obowiązku alimentacyjnego?  Kto może wystąpić z pozwem o alimenty na rzecz dziecka?  Od czego (...)

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

22.4.2024

Czy dla kogokolwiek z nas ma znaczenie kto to jest i jakie ma uprawnienia uczestnik procesu budowlanego? Oczywiście, że tak! Przecież to właśnie te podmioty są odpowiedzialne za prawidłowe wykonanie prac w naszym przyszłym mieszkaniu, czy też domu. Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego? (...)

PIT 37 bez tajemnic

19.4.2024

W kwietniu wyszukiwarki internetowe rejestrują wyraźny trend zwyżkowy, jeśli chodzi o zapytania dotyczące PIT-37. Najpopularniejszy w naszym kraju formularz podatkowy wciąż budzi wiele pytań i wątpliwości. Na najważniejsze zagadnienie postaramy się odpowiedzieć w tym tekście. Zapoznaj się (...)

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

15.4.2024

Podpisujesz bardzo ważną umowę z kontrahentem? Nie jesteś pewien czy można mu zaufać, czy jest wypłacalny? Chcesz dowiedzieć się, czy w przeszłości twój kontrahent nie oszukał kogoś innego, i czy Ciebie nie spotka podobny los? Jak można sprawdzić czy kontrahent nie jest dłużny innym (...)

Wynagrodzenie do rąk drugiego małżonka

15.4.2024

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jeżeli jeden z małżonków pozostający we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne (...)

Jak zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

15.4.2024

Każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracownik) ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia członków swojej rodziny. Do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny wystarczające jest zgłoszenie przez jedną osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia. Zgłoszenie (...)

Jak wybrać program PIT 2024?

10.4.2024

Podatki to obowiązek, który nie budzi entuzjazmu. A rozliczenia podatku dochodowego często odkładamy na ostatnią możliwą chwilę. Jednak można do tego podejść inaczej. Wystarczy skorzystać z darmowego programu do wypełniania i wysyłania deklaracji podatkowych. To proste, wygodne i (...)

Jak to jest z odszkodowaniem, czyli kto co musi udowodnić przed sądem?

8.4.2024

W postępowaniu o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będziemy mieli do czynienia z powodem-wierzycielem oraz pozwanym-dłużnikiem i każdy z nich musi udowodnić co innego, by wygrać proces. Wierzyciel musi wykazać trzy (a właściwie cztery) okoliczności: (...)

Zakaz unieważnienia małżeństwa

8.4.2024

Przypadki, w których unieważnienie małżeństwa jest dopuszczalne, wskazane są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kodeks ten formułuje także zasadę, iż nie można unieważnić małżeństwa po jego ustaniu. Jest to rozwiązanie wypływające logicznie z faktu, iż proces o unieważnienie małżeństwa, (...)

Powstanie obowiązku alimentacyjnego dziadków względem wnuków

8.4.2024

Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe (...)

Sprzedaż na próbę

8.4.2024

Umowa sprzedaży, to umowa, na podstawie której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu ją, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Jednym z kolejnych, przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego rodzajem umowy sprzedaży (...)

Właścicielu, sprawdź, jakie masz prawa wobec najemcy

8.4.2024

Skutkiem zawarcia umowy jest powstanie względnie trwałego stosunku pomiędzy stronami. Istotą najmu jest czasowość korzystania przez najemcę z przedmiotu najmu w powiązaniu z ekwiwalentnym świadczeniem czynszu. Uprawnienie najemcy do używania lokalu doznaje jednak pewnych ograniczeń, które (...)

PIT w 2024 roku – krok po kroku

5.4.2024

Obowiązek rozliczenia się z fiskusem może spędzać sen z powiek. Ale nie musi, bowiem na rynku dostępne są narzędzia, które ułatwiają wypełnienie i wysyłkę PIT-ów. Mało tego – zostały zbudowane w taki sposób, aby podatnik otrzymał maksymalnie duży zwrot podatku. (...)

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

2.4.2024

Służebność gruntowa drogi koniecznej została uregulowana w art. 145 K.c. Zgodnie z § 1, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia (...)

Eksmisja na żądanie współlokatora

2.4.2024

Eksmisja z lokalu mieszkalnego może nastąpić na podstawie różnych przesłanek zawartych w przepisach prawa. Co istotne, z żądaniem orzeczenia eksmisji nie musi występować do sądu wyłącznie właściciel.

Umowa agencyjna

2.4.2024

Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Regulacja ta (...)

Jak odwołać testament?

2.4.2024

Testament jest odwołalny. Spadkodawca może więc w każdej chwili go odwołać, oczywiście przed swoją śmiercią. Niektórzy uważają, iż testament można odwołać w dowolny sposób. Jednak, z uwagi na treść art. 947 Kodeksu cywilnego, uznać należy, że testament można odwołać tylko w (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika