Archiwum artykułów Marzec 2024

Kluczowe informacje o PIT 28

29.3.2024

Podatki to obowiązki, opłaty i tajemnicze terminy, które przeciętnemu zjadaczowi chleba niewiele mówią. Dobrym przykładem jest formularz PIT-28, który nie nazywa się „ryczałt i najem”, ale właśnie PIT-28. W tym tekście dowiesz się, do czego służy i co musisz (...)

Okienko transferowe OFE – ZUS

26.3.2024

Od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2024 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz osoby, które są objęte powszechnym ubezpieczeniem emerytalnym a do otwartego funduszu emerytalnego dotąd nie przystąpiły, będą mogły złożyć oświadczenie o sposobie gromadzenia środków (...)

Zasady uzupełnienia wynagrodzenia pracownika w przypadku siły wyższej

25.3.2024

Zgodnie z art. 148¹ § 1 k.p., pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność (...)

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

25.3.2024

Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które powinny eliminować daną osobę z kręgu powołanych do spadku. Przepisy Kodeksu cywilnego określają (...)

Ustanie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego małżonków

25.3.2024

Do ustania wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego (dorobkowego) małżonków może dojść na podstawie umowy lub na mocy orzeczenia sądu. W tym drugim przypadku stosuje się tu odpowiednio art. 630 Kodeksu postępowania cywilnego, a więc sąd powinien dokonać podziału przede wszystkim (...)

1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego

22.3.2024

Podatnicy rozliczający PIT mogą przekazać 1,5% swojego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Żeby otrzymać środki z 1,5% podatku OPP powinny zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Organizacje, które tego nie zrobiły, mają czas do 30 czerwca (...)

Elektroniczny czynny żal

22.3.2024

Zapomniałeś o złożeniu deklaracji lub zapłaceniu podatku w terminie i obawiasz się konsekwencji karnoskarbowych? Jeżeli naruszyłeś przepisy podatkowe, teraz możesz wyrazić „skruchę" w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu. 

PIT 2024 – rozliczenie, terminy i przydatne wskazówki

21.3.2024

Nie znasz się na podatkach? To podobnie jak 99% społeczeństwa. Mimo to każdego roku miliony podatników muszą się rozliczyć z fiskusem. Przygotowaliśmy poradnik, dla osób, które nie chcą się zagłębiać w meandry przepisów podatkowych, ale pragną otrzymać najwyższy (...)

Prawo pierwokupu

18.3.2024

Z prawem pierwokupu mamy do czynienia wtedy, gdy treść jakiegoś aktu prawnego (ustawowe prawo pierwokupu), bądź czynność prawna (umowne prawo pierwokupu) zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej. Prawo (...)

Co oznacza stwierdzenie, że jestem bezpodstawnie wzbogacony?

18.3.2024

Źródłem bezpodstawnie uzyskanej korzyści mogą być zdarzenia różnego rodzaju. Stwierdzić zatem należy, że odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia obciąża wzbogaconego niezależnie od tego, w wyniku jakiego zdarzenia uzyskał korzyść majątkową. Może ono powstać zarówno (...)

Rękojmia a gwarancja

7.3.2024

Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują kupującemu w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży rzeczy, bez względu na rodzaj tej rzeczy i niezależnie od tego, czy została na tę rzecz udzielona gwarancja. Skorzystanie z rękojmi zależy od spełnienia kilku przesłanek. Czy kupiona przeze mnie (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika