Styczeń Rok 2024 - Informacje

Większa ochrona lasów...

31.1.2024

Wstrzymanie lub ograniczenie pozyskiwania drewna w lasach Skarbu Państwa uderzy w polską branżę meblarską?

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli

30.1.2024

Zgodnie z zapowiedziami rządu, wynikające z Karty Nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o ponad 1500 zł brutto. O 30% i 33%, w zależności od stopnia awansu zawodowego, wzrosną również stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego.

Pamiętaj o PIT-11

30.1.2024

Krajowa Administracja Skarbowa przypomniała o obowiązku wpisywania poprawnych danych osób, dla których są wysyłane informacje PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40A/11A. Również ZUS rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT za 2023 rok. Kilka milionów formularzy trafi (...)

Wsparcie promocji eksportu

30.1.2024

Od 20 grudnia polscy przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie promocji swoich działań eksportowych na światowych rynkach w 2024 r. Program skierowany jest do mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm.

Prace domowe i średnia ocen w szkołach publicznych

29.1.2024

Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji jest zmiana formuły prac domowych w publicznych szkołach podstawowych oraz rezygnacja z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych oceny z religii i etyki.

Technik elektromobilności

29.1.2024

Od 1 września 2024 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe mogą rozpocząć kształcenie w zawodzie technik elektromobilności. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane 27 grudnia 2023 r. Wprowadzenie tego zawodu do klasyfikacji, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, to (...)

Wróci antykoncepcja awaryjna?

24.1.2024

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, przedłożony przez minister zdrowia. Zakłada on przywrócenie antykoncepcji awaryjnej.

Ważny wyrok TSUE dla „frankowiczów”

24.1.2024

18 stycznia 2024 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowiedział na pytania prejudycjalne przedstawione przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w postanowieniu z dnia 5 lipca 2022 r. Zaprezentował w wyroku sygn. C-531/22 korzystne stanowisko (...)

Konsultacje wakacji składkowych

23.1.2024

Ministerstwo Rozwoju i Technologii razem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przygotowało projekt przepisów wprowadzających wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Został on skierowany do uzgodnień i konsultacji. Można przesyłać opinie do 6 lutego 2024 r.

Niżankowice pilotażowo bez e-kolejki

23.1.2024

Zgodnie z ustaleniami ze stroną ukraińską, a także na podstawie informacji władz Ukrainy zamieszczonej na stronie internetowej kolejki elektronicznej w dniu 17 stycznia 2024 r. w przejściu granicznym Malhowice-Niżankowice pilotażowo – na okres jednego miesiąca – pojazdy ciężarowe (...)

Krajowy Systemu e-Faktur będzie opóźniony!

22.1.2024

Krajowy Systemu e-Faktur (KSeF), który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r. zostanie wdrożony w późniejszym terminie.Ministerstwo Finansów zleci przeprowadzenie zewnętrznego audytu informatycznego dotyczącego KSeF i wskaże nowy termin wdrożenia (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika