Archiwum artykułów Styczeń 2024

Korzystnie rozlicz e-PITy online

24.1.2024

Pierwsze miesiące roku dla wielu osób upływają pod znakiem rozliczania podatków. Trzeba przyznać, że nie jest to proste. Przepisy są zawiłe i ciągle modyfikowane, a reforma nazywana Polskim Ładem zamiast wszystko uprościć, tylko to skomplikowała. Na szczęście istnieją narzędzia, (...)

Polecenie w testamencie - co to takiego?

24.1.2024

Dziedziczenie według testamentu charakteryzuje się możnością takiego ukształtowania porządku spadkowego, który możliwie najwierniej odda wolę spadkodawcy. Testatorowi (czyli osobie sporządzającej testament) w celu realizacji swej ostatniej woli ustawa przydaje szereg instrumentów, korzystając (...)

Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel ? czyli elementy składowe weksla?

24.1.2024

Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny w krajach Europy Zachodniej niż weksel własny. W Polsce natomiast częściej stosowaną formą weksla jest weksel (...)

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

19.1.2024

Ze statusu wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynikają nie tylko uprawnienia, ale również pewne obowiązki. Określają je bliżej zwłaszcza przepisy Kodeksu spółek handlowych, jak również umowa spółki. Podstawową powinnością majątkową wspólnika jest np. wnie­sienie (...)

Co charakteryzuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?

19.1.2024

Spółdzielcze umowy o pracę są zawierane w tzw. spółdzielniach pracy. Przedmiotem gospodarczej działalności tych spółdzielni pracy jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Istnieją także spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, które (...)

Choroby zawodowe - zasady przyznawania świadczeń

19.1.2024

Choroba zawodowa musi wykazywać związek przyczynowy z wykonywaną pracą, a konkretnie z jej warunkami i rodzajem, ponieważ to z nimi właściwie wiążą się ewentualne uszczerbki na zdrowiu. Dzięki wyodrębnieniu chorób zawodowych jako osobnej kategorii, możliwe jest zapobieganie wpływom środowiska (...)

Badania DNA - sposób na ustalenie ojcostwa

19.1.2024

Kodeks postępowania cywilnego wszedł w życie w 1964 r. Jednakże jego przepisy nie ograniczają rodzaju dowodów, jakie można przeprowadzić przed sądem. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie przez sąd zdobyczy nauki i techniki. Jedną z nich jest możliwość przeprowadzenia dowodu z analizy (...)

PIT 2024: Nowe zasady i kluczowe informacje

11.1.2024

Rok 2024 przynosi istotne zmiany w zakresie rozliczenia PIT, które każdy podatnik w Polsce powinien znać. Zmiany te mają na celu uproszczenie procesu rozliczenia oraz dostosowanie przepisów do obecnych realiów gospodarczych. W artykule omówimy, jak efektywnie i prawidłowo (...)

Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

11.1.2024

Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby, na mocy którego inna osoba staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze (...)

Opieka nad ubezwłasnowolnionym

11.1.2024

Jeżeli osoba została ubezwłasnowolniona całkowicie, jest oczywiste, że jest ona osobą na tyle nieporadną i nieodpowiedzialną życiowo, że niezbędna jest jej pomoc w zakresie w miarę normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wskutek choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń umysłowych (...)

Co jeśli Policja nie chce ścigać przestępstwa?

11.1.2024

Policja ma obowiązek ścigania każdego przestępstwa, jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o jego popełnieniu. Niektóre z przestępstw są ścigane wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego, a niektóre tylko jeśli wystąpi on z oskarżeniem przeciw sprawcy. Jeśli np. Jan Kowalski będzie publicznie (...)

Jak uzyskać rentę i emeryturę przyznawaną w szczególnym trybie?

11.1.2024

Renta z tytułu niezdolności do pracy, emerytura, renta rodzinna są świadczeniami z ubezpieczenia społecznego, które są przysługują po spełnieniu określonych przesłanek. Podstawową przesłanką jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu z określonego tytułu np umowy o pracę. Ustawodawca (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika