Kwiecień Rok 2017 - Informacje

Dbajmy o bezpieczeństwo w pracy

29.4.2017

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w ubiegłym roku zgłoszono ponad 87 tys. wypadków przy pracy. 87 183 osoby uległy wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 0,4% więcej niż w 2015 r.), 464 osoby - wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (analogicznie o 7,6% mniej), wypadkom (...)

Od połowy 2018 roku zwolnienia tylko elektronicznie

29.4.2017

Senat przyjął bez poprawek zmiany ułatwiające wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Od połowy 2018 r. zastąpią one całkowicie zwolnienia na drukach papierowych. Jakich zaświadczeń lekarskich dotyczą wprowadzane zmiany?

Będą doktoraty wdrożeniowe

27.4.2017

W nowych regulacjach dotyczących stopni naukowych przewidziano ustanowienie programu „Doktorat wdrożeniowy”, który ma ożywić współpracę i transfer wiedzy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym. Celem pracy badawczej doktoranta (...)

Projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym

26.4.2017

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzi nową formę czasowej rejestracji pojazdów. Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom zajmującym się dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu), produkcją oraz badaniem pojazdów wykonywanie jazd testowych – bez konieczności (...)

Sprawdź swoje punkty karne on-line

26.4.2017

Kierowcy w całym kraju mogą bez wychodzenia z domu sprawdzić, ile punktów karnych zebrali za wykroczenia drogowe. E-usługa jest dostępna za darmo na portalu Obywatel.gov.pl. Aby z niej skorzystać, potrzebny jest Profil Zaufany (eGO). Prezentacja danych zawiera sumę punktów (...)

Nadchodzi gruntowna reforma więziennictwa

25.4.2017

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało całościową koncepcję reformy Służby Więziennej. Do rozwiązań już funkcjonujących, takich jak \"program pracy więźniów\" i rozbudowa systemu dozoru elektronicznego, dojdą kolejne zmiany. Dzięki nim Służba Więzienna ma stać się nowoczesną, (...)

Nowe wieloletnie plany rządu

25.4.2017

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020” oraz przyjęła dokument „Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2017/2018”, przedłożone przez ministra (...)

Pomoc dla repatriantów

25.4.2017

Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw ma usprawnić proces repatriacji.

Gospodarowanie odpadami a gospodarka o obiegu zamkniętym

24.4.2017

Parlament Europejski chce więcej recyklingu, mniej wysypisk i mniej marnotrawstwa żywności. Odsetek odpadów przeznaczanych do recyklingu, który wynosi obecnie w UE 44%, powinien osiągnąć 70% do roku 2030. Składowanie odpadów, które ma bardzo zły wpływ na środowisko (...)

Zmiany przy zakładaniu spółki z o.o. przez internet

22.4.2017

Przyjęte przez Sejm zmiany dotyczą stosowania podpisu elektronicznego przy zawieraniu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet oraz składania wniosku o rejestrację spółki z o.o. zawiązanej w tym trybie do Krajowego Rejestru Sądowego. Przewidziano, (...)

Zaostrzenie kontroli jakości żywności w UE

22.4.2017

Przepisy wprowadzające skuteczniejsze inspekcje żywności podczas kolejnych etapów podroży od producenta na stoły konsumentów mają poprawić możliwość śledzenia żywności, ułatwić walkę z oszustwami oraz przywrócić zaufanie konsumentów. Na czym będą polegały (...)

Łatwiej o ulgi dla uczących się polskiego

21.4.2017

Nowa ustawa uprawnia konsula do wydawania bez pobierania opłaty konsularnej dokumentów poświadczających prawo do ulg komunikacyjnych oraz ulgowego wstępu do muzeów i parków narodowych, przyznanych ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika