Grudzień Rok 2017 - Informacje

Sieć badawcza „Łukasiewicz” coraz bliżej!

30.12.2017

Głównym celem Sieci badawczej „Łukasiewicz” jest budowa zaplecza naukowego do realizacji strategicznych programów rządowych. Sieć ma stanowić pomost między nauką a gospodarką i być efektywnym zapleczem technologicznym i intelektualnym administracji publicznej.

Poprawa regulacji dot. pośrednictwa ubezpieczeniowego

29.12.2017

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń dotyczy ustanowienia nowych regulacji wynikających z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy PE i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Rozwiązania te mają na celu poprawę (...)

Jak rozszerzono prawo do obrony koniecznej?

29.12.2017

Zmiana przepisu Kodeksu karnego, określającego kontratyp obrony koniecznej, ma na celu uchylenie karalności czynu ekscendenta w sytuacji, gdy przekroczenie granic obrony koniecznej nastąpi przy odpieraniu bezprawnego zamachu, polegającego na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego (...)

Duże zmiany w podatkach dochodowych - ryczałt od prywatnego najmu

28.12.2017

Nowelizacja wprowadza roczny limit przychodu w wysokości 100 tys. zł warunkujący możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę ryczałtu 8,5%, i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5% powyżej tej kwoty. Czego jeszcze dotyczą zmiany przepisów (...)

Gdzie zostaną scentralizowane usługi informatyczne KAS?

28.12.2017

Przyjęta ustawa ma na celu zmianę struktury wykonywania obsługi informatycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcją Centrum Informatyki Resortu Finansów będzie realizacja zadań z zakresu informatyki w odniesieniu do izb administracji skarbowej oraz jednostek KAS, jak również (...)

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE

28.12.2017

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE, która wejdzie w życie w przyszłym roku zakłada: umocnioną siłę przetargową rolników wobec supermarketów, lepsze przygotowanie na wymagania produkcyjne i ryzyko rynkowe oraz większą elastyczność dla (...)

Instytut Solidarności i Męstwa

27.12.2017

Nowa ustawa ma na celu powołanie Instytutu Solidarności i Męstwa oraz określenie jego organizacji i zadań. Instytut ma inicjować, podejmować i wspierać działania upamiętniające i honorujące osoby żyjące, zmarłe lub zamordowane, zasłużone dla narodu polskiego.

Walka z agresywanym planowaniem podatkowym

27.12.2017

13 grudnia Parlament Europejski przyjął zalecenia komisji śledczej ds. Panama Papers dotyczące prawidłowego egzekwowania przepisów mających na celu walkę z agresywanym planowaniem podatkowym. Wśród zaleceń znalazły się m.in. utworzenie publicznych rejestrów rzeczywistych (...)

Gwarancje spłaty kredytów MŚP

26.12.2017

Stworzenie trwałego, systemowego instrumentu wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu gwarancji spłaty kredytów, opartego na Krajowym Funduszu Gwarancyjnym to jeden z celów nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa.

Większa ochrona marynarzy

26.12.2017

Nowelizacja ustawy o pracy na morzu zawiera np. rozwiązania, które zapewnią marynarzom ochronę ubezpieczeniową na wypadek porzucenia, śmierci lub uszkodzenia ciała. W konsekwencji wprowadza też obowiązek posiadania przez armatorów odpowiednich ubezpieczeń i zabezpieczeń finansowych.

Wygodny i szybki e-KRS

26.12.2017

Sejm pracuje już nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy on wprowadzenia ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz ma przyspieszyć i usprawnić działania sądu rejestrowego (...)

Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

26.12.2017

Na podstawie nowelizacji sądy opiekuńcze będą więc mogły zlecać kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych także w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach opiekuńczych oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy wiadomości o zdarzeniu, które może stanowić (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika