Lipiec Rok 2023 - Informacje

Rodzina 800+ nadchodzi

29.7.2023

To już ostatnia prosta. Senat przyjął w piątek bez poprawek nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci podnoszącą wysokość świadczenia wychowawczego do 800 zł od przyszłego roku. Oznacza to, że ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Seniorzy otrzymają 14. emeryturę co roku

28.7.2023

Od teraz wypłata 14. emerytury jest gwarantowana co roku przez ustawę. Będzie ona wypłacana automatycznie. W pełnej wysokości otrzymają ją te osoby, których wysokość comiesięcznego świadczenia brutto nie przekracza 2,9 tys. zł. Do osób, które otrzymują wyższe (...)

Dodatkowy rok z Małym ZUS Plus

28.7.2023

Mamy dobrą wiadomość dla przedsiębiorców, którzy korzystają z Małego ZUS Plus. Dzięki ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym od 1 sierpnia 2023 r. przedsiębiorcy korzystający z ulgi będą mogli cieszyć się dłuższym okresem niższych składek (...)

Bezprawne uprowadzenie dziecka - właściwy sąd

28.7.2023

Mimo iż sąd państwa członkowskiego, w którym dziecko miało zwykły pobyt, posiada jurysdykcję do rozstrzygnięcia w przedmiocie prawa do pieczy nad dzieckiem, może on w drodze wyjątku wystąpić o przekazanie sprawy do sądu państwa członkowskiego, do którego (...)

Poszerzenie grupy osób uprawnionych do bezpłatnych leków

26.7.2023

Rząd chce, aby więcej osób mogło skorzystać z programu bezpłatnych refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Chodzi o osoby, które ukończyły 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. (...)

Trwa nabór ciągły do programu Maluch+

26.7.2023

Dostępność opieki żłobkowej jest bardzo ważna dla młodych rodziców, szczególnie mam, które chcą łączyć życie rodzinne z zawodowym. W ramach naboru dokonywany będzie podział środków między jednostkami samorządu terytorialnego a innymi podmiotami. Środki (...)

Ustawa o świadczeniu wspierającym

26.7.2023

Ustawa o świadczeniu wspierającym dokonuje częściowej przebudowy dotychczasowego systemu świadczeń skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego, (...)

Zmiany w PCC i użytkowaniu wieczystym

25.7.2023

Zmiany w podatku PCC, możliwość kupna gruntów przez przedsiębiorców mających je dotychczas w użytkowaniu wieczystym oraz wsparcie Społecznych Agencji Najmu (SAN) – to nowe rozwiązania, które znalazły się w ustawie podpisanej dziś przez Prezydenta.

Ustawa o ubezpieczeniach eksportowych

25.7.2023

Przyjęta przez Sejm ustawa o ubezpieczeniach eksportowych pozwoli na zwiększenie katalogu ubezpieczeń eksportowych, dzięki czemu więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych. Ustawa umożliwi również rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).

Wielka reforma planowania przestrzennego

25.7.2023

Prezydent podpisał nowelizację przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Przyjęcie nowego planu miejscowego będzie teraz możliwe w 8-9 miesięcy. Dotychczas często trwało to latami.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika