Czerwiec Rok 2023 - Informacje

Projekt zmian w Ordynacji podatkowej

30.6.2023

W Ministerstwie Finansów rozpoczęły się prekonsultacje dotyczące zmian w Ordynacji podatkowej. Celem wstępnych konsultacji jest wypracowanie z zainteresowanymi środowiskami jak najlepszych rozwiązań podatkowych. Prace potrwają do 31 sierpnia br.

Modernizacja reaktora jądrowego MARIA

30.6.2023

Rada Ministrów, 20 czerwca 2023 r., przyjęła uchwałę ws. Programu modernizacji badawczego reaktora jądrowego MARIA umożliwiającego jego eksploatację po 2027 r. Celem modernizacji jest zapewnienie funkcjonowania jedynego w Polsce działającego reaktora jądrowego MARIA co najmniej (...)

Wdrażanie Krajowej Polityki Miejskiej 2030

30.6.2023

Realizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2030 w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju miast poświęcone było inauguracyjne posiedzeniu Rady Wykonawczej ds. wdrażania Krajowej Polityki Miejskiej 2030. Spotkanie z udziałem ministra funduszy i polityki regionalnego Grzegorz Pudy odbyło się w (...)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

29.6.2023

Projekt zakłada zmiany w stabilizującej regule wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania nieprzekraczalnego limitu wydatków państwa na dany rok budżetowy. Zmiany są konieczne, ponieważ SRW w swojej obecnej postaci implikuje znacznie głębszą konsolidację niż ta, która (...)

Organizacje mogą już korzystać z e-Urzędu Skarbowego

27.6.2023

W e-Urzędzie Skarbowym zostało uruchomione konto organizacji. Wszystkie organizacje, m.in. spółki, fundacje, stowarzyszenia, mogą korzystać z usług oferowanych do tej pory w e-US wyłącznie osobom fizycznym. Do konta organizacji mają dostęp upoważnione przez nie osoby, tzw. użytkownicy (...)

Rządowe wsparcie na budowę mostów

27.6.2023

Minister Infrastruktury zatwierdził listę zadań mostowych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W naborze ogłoszonym w 2023 roku łączna wysokość wsparcia dla 8 zadań mostowych realizowanych przez samorządy wyniosła 967 mln zł. Dofinansowanie zatwierdzone (...)

Wsparcie dla sektora drobiarskiego

26.6.2023

Blisko 159 mln złotych trafi na rekompensaty dla producentów z sektora drobiu i jaj. Rada Ministrów 2 czerwca 2023 r. przyjęła przygotowane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenie. Wsparcie będzie realizować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

e-Doręczenia

26.6.2023

Minister cyfryzacji wydał komunikat, zgodnie z którym do 10 grudnia br. podmioty objęte ustawą muszą wdrożyć rozwiązania techniczne i organizacyjne niezbędne do uruchomienia systemu e-Doręczeń. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych (...)

Rada UE zatwierdziła nowe przepisy dotyczące maszyn

26.6.2023

Rada UE przyjęła nowe rozporządzenie o maszynach. Nowe przepisy aktualizują dyrektywę maszynową 2006/42/WE i przekształcają ją w rozporządzenie UE ws. maszyn, które obejmuje harmonizację zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, promuje swobodny przepływ maszyn, (...)

Korzystne zmiany dla inwestorów

25.6.2023

Obniżenie kryteriów oceny projektów oraz zwiększenie limitów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw – to tylko niektóre zmiany, które wprowadza przyjęta uchwała dotycząca „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki (...)

Krajowy System e-Faktur (KSeF) przyjęty przez Sejm

25.6.2023

Przyjęta przez Sejm ustawa wdrażająca KSeF to szybsza digitalizacja sektora publicznego. W znaczący sposób ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Polscy przedsiębiorcy już od 1 stycznia 2022 r. mogą wystawiać e-faktury poprzez KSeF. Obowiązek e-fakturowania (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika