Archiwum artykułów Sierpień 2023

Jak zatrudnić osobę małoletnią?

30.8.2023

Przeczytaj, kiedy można zatrudnić osobę poniżej 18. roku życia. Sprawdź, kiedy i na jakich warunkach możesz zatrudniać osoby poniżej 18. roku życia: kiedy masz do czynienia z zatrudnieniem pracownika młodocianego, a kiedy – z pracą zarobkową dziecka.

Jak zmienić warunki zatrudnienia cudzoziemca?

29.8.2023

Jeżeli chcesz zatrudnić cudzoziemca, który pracuje w innej firmie albo zmienić jego umowę, musisz sprawdzić, czy będzie potrzebne nowe zezwolenie lub oświadczenie. Nowe zezwolenie lub oświadczenie może być też potrzebne, jeżeli zmiany dotyczą pracodawcy.

Działalność gospodarcza cudzoziemca

29.8.2023

Możesz prowadzić w Polsce biznes, nawet jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa. Przeczytaj, jaką działalność gospodarczą może w Polsce prowadzić cudzoziemiec, w jakiej formie to zrobić i czego będziesz potrzebować do rejestracji firmy.

„Gotowi na 55”

25.8.2023

W europejskim prawie o klimacie zapisano obowiązkowy unijny cel klimatyczny: ograniczenie emisji w UE o co najmniej 55% do 2030 r. Państwa UE pracują nad nowymi przepisami, które pozwolą ten cel osiągnąć, a do 2050 r. uczynić UE neutralną dla klimatu. Logicznie rozumując, doprowadzi (...)

Rekompensaty ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa

24.8.2023

Do 31 sierpnia br. producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2022 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty we oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze (...)

Zmiany w emeryturach pomostowych

23.8.2023

Przepisy zmieniające ustawę o emeryturach pomostowych wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. Dzięki nim z wcześniejszego świadczenia będą mogły skorzystać osoby, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 (...)

Rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych a RODO

17.8.2023

Przetwarzanie przez pracodawcę danych biometrycznych pracowników nie może służyć celowi, jakim jest ewidencja czasu pracy. Pracodawca legalnie przetwarza dane biometryczne swoich pracowników, jeżeli wynika to ze szczególnych przesłanek określonych w RODO oraz znajduje (...)

Konsumencka pożyczka lombardowa

15.8.2023

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 7 stycznia 2024 r. Ustawa w sposób kompleksowy reguluje zasady wykonywania działalności lombardowej i zabezpiecza konsumentów przed nieuczciwymi praktykami lombardów. (...)

Jak zgłosić przestępstwo?

13.8.2023

Jeśli dana osoba jest świadkiem albo ofiarą przestępstwa, np. ktoś ukradł jej samochód albo rower ktoś ją oszukał, to może ona zgłosić takie zdarzenie na policji albo w prokuraturze. Sprawdź, jak to zrobić.

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

13.8.2023

Kupującym przysługują różne prawa. Najszerszą ochroną są objęte osoby prywatne – kupujący bez faktury czy rachunku na firmę. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z niektórych instytucji ochrony konsumenckiej. Przeczytaj, czy takie prawa przysługują (...)

Płatność dla małych gospodarstw

13.8.2023

Rząd wprowadził ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa – o powierzchni do 5 ha – i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Rolnicy Ci mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność (...)

Co konsument powinien wiedzieć o lodach?

11.8.2023

Ponieważ trwa właśnie sezon wakacyjny i żar często leje się z nieba, podpowiadamy, jak sięgając po lody, nie dać się nabrać na marketingowe sztuczki i dokonywać świadomych wyborów zakupowych. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, wybierając gałki, kuleczki, (...)

Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej

9.8.2023

Jednym z rodzajów modyfikacji małżeńskiej wspólności majątkowej w drodze umowy jest możliwość jej rozszerzenia na składniki należące do majątku osobistego małżonków. W niektórych jednak przypadkach zawarcie takiej umowy nie jest dopuszczalne.

Świadczenia ZUS a wyjazd uchodźcy z Ukrainy

4.8.2023

W przypadku utraty legalności pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski ZUS uchyla im prawo do świadczenia wychowawczego. Uchodźcy, którzy opuszczą nasz kraj nawet na jeden dzień, gdy wracają do Polski, muszą dopełnić ważnych formalności.

Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

2.8.2023

Jak zawrzeć umowę darowizny, żeby była ona skuteczna. Kiedy i z jakich przyczyn można odwołać darowiznę? Czy w umowie darowizny można obdarowanego do czegoś zobowiązać i jakie to rodzi konsekwencje? Stronami umowy są darczyńca i obdarowany. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika