Wrzesień Rok 2023 - Informacje

Ruszyły prace nad Europejskim portfelem tożsamości cyfrowej

30.9.2023

Polska jest jednym z uczestników projektu POTENTIAL (PilOTs for EuropeaN digiTal Identity wALlet). Jest to jeden z projektów wspieranych przez Komisję Europejską – jego celem jest pilotażowe uruchomienie i przetestowanie działania europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. (...)

Mąż zaufania i obserwator społeczny na wyborach

26.9.2023

​Postanowieniami z 7 września 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uznał zasadność skarg na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z 30 sierpnia 2023 r. dotyczącą wyjaśnień w sprawie uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych.

Sąd Najwyższy w sprawie łamania zakazu handlu w niedziele

26.9.2023

W dniu 13 września 2023 r. Sąd  Najwyższy rozstrzygnął kasację wniesioną przez Prokuratora Generalnego na wniosek Głównego Inspektora Pracy – na niekorzyść obwinionego (sygn. akt III KK 155/23) – w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2022 (...)

Miliony do wzięcia dla społeczności energetycznych

25.9.2023

Ruszył nabór w ramach I części wsparcia dla społeczności energetycznych z KPO. Budżet programu, który wystartował to ok. 435 mln zł. W poszczególnych działaniach mogą wziąć udział klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Usługa „Rozliczenia” już dostępna w e-Urzędzie Skarbowym

25.9.2023

Dzięki nowej usłudze w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) podatnicy i płatnicy mogą zweryfikować salda i szczegóły rozliczeń z urzędem skarbowym. Usługa zapewni podatnikom wsparcie w prawidłowym sporządzeniu zeznań podatkowych i umożliwi weryfikację stanu rozliczeń z urzędem skarbowym.

Rusza reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego

25.9.2023

Weszły w życie przepisy głęboko reformujące proces planowania i zagospodarowania przestrzennego. Celem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw jest uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedury planistycznej.

Ważny wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK

22.9.2023

21 września 2023 r. TSUE wydał wyrok, zgodnie z którym sąd może uznać warunek umowy za nieuczciwy tylko dlatego, że jest on tożsamy z warunkiem wpisanym do rejestru klauzul niedozwolonych. Warunek umowy nie może być uznany za nieuczciwy wobec części konsumentów, którzy (...)

Bezpieczniej w taksówkach zamawianych na aplikacje

22.9.2023

Dokładna weryfikacja tożsamości potencjalnych kierowców, ich uprawnień do kierowania pojazdem oraz niekaralności to tylko niektóre nowe obowiązki firm oferujących przejazdy zamawiane przez aplikacje.

Wkrótce ruszy kolejny nabór w programie „Ciepłe Mieszkanie”

21.9.2023

Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemcy mieszkań komunalnych i wspólnoty od 3 do 7 lokali mieszkalnych mają szanse na dotacje do wymiany kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej. Wsparcie z programu „Ciepłe Mieszkanie” – z budżetem (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika