Sierpień Rok 2023 - Informacje

Prosument lokatorski z podpisem Prezydenta

31.8.2023

Promująca wykorzystanie OZE w blokach i wprowadzająca instytucję tzw. prosumenta lokatorskiego nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii została podpisana przez Prezydenta. Dzięki nowym przepisom wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS-y będą mogły zarabiać (...)

Ustawa o bezpłatnych lekach dla dzieci i osób powyżej 65 r.ż.

30.8.2023

Celem nowelizacji jest rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne o świadczeniobiorców do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku życia. Konkretny (...)

Większa ochrona odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku

29.8.2023

Celem ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw jest dalsze wsparcie procesu minimalizowania (...)

Ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

27.8.2023

Ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych ma na celu rozwiązanie problemów związanych ze zgromadzonymi przed laty odpadami na wielkoobszarowych terenach należących, w przeszłości lub obecnie, do Skarbu Państwa zakładów przemysłowych, w tym w okresie, w którym nie (...)

System jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta

27.8.2023

Celem ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta jest wdrożenie rozwiązań prawno­‑organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze (...)

Nowe usługi społeczne

26.8.2023

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw wprowadza do systemu pomocy społecznej nowe usługi społeczne, tj.: usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich oraz pobyty krótkoterminowe w domach pomocy społecznej w (...)

Nowe uprawnienia dla użytkowników platform internetowych

25.8.2023

25 sierpnia zaczynają obowiązywać przepisy unijnej regulacji – aktu o usługach cyfrowych. Facebook i inne największe platformy internetowe będą miały obowiązek wzmocnienia procesu rozpatrywania skarg użytkowników. Tym samym wygaszamy usługę Odwołaj się od decyzji portalu.

Jak działa reforma polskiego więziennictwa?

25.8.2023

Minął rok od podpisania przez Prezydenta RP opracowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości pakietu reform „Nowoczesne Więziennictwo”. To najbardziej kompleksowe zmiany w systemie polskiego więziennictwa w ciągu ostatnich 25 lat. Program „Nowoczesne Więziennictwo” to (...)

Projekt budżetu na 2024 rok

24.8.2023

Budżet na 2024 r. to budżet oparty na trzech filarach: bezpieczeństwie militarnym, ambitnych programach społecznych i ochronie zdrowia Polaków. Rząd przeznaczy środki na obronność i wzmacnianie bezpieczeństwa państwa, wsparcie rodzin, wsparcie emerytów i rencistów, (...)

Czternasta emerytura we wrześniu

24.8.2023

Czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu. To znaczy, że nie trzeba składać wniosku, aby otrzymać kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Świadczenie wyniesie 2650 zł brutto i będzie wypłacone we wrześniu br.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika