Kwiecień Rok 2023 - Informacje

Większe bezpieczeństwo danych obywateli?

30.4.2023

Coraz częściej korzystamy z usług online, załatwiając swoje sprawy w urzędach. Żeby administracja publiczna mogła oferować usługi cyfrowe, trzeba zbudować odpowiednią infrastrukturę i zapewnić bezpieczeństwo danych. W Polsce powstanie Krajowe Centrum Przetwarzania Danych, które (...)

Rząd ogranicza negatywne skutki kradzieży tożsamości

30.4.2023

Kradzież tożsamości, czyli podszywanie się pod inną osobą i zaciąganie w jej imieniu zobowiązań finansowych lub prawnych, to rosnący problem. Dlatego już wkrótce będziesz mógł zgłosić zastrzeżenie, że nie chcesz zaciągać zobowiązań finansowych. Instytucje finansowe (...)

Będzie mniej jednorazowych przedmiotów z plastiku

27.4.2023

Wprowadzenie unijnych ograniczeń dotyczących stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży (dyrektywa single use plastic - SUP) jest głównym celem podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji (...)

Dalsze wsparcie dla rozwoju OZE w Polsce

27.4.2023

Rada Ministrów przyjęła 25 kwietnia 2023 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra klimatu i środowiska. Zaproponowane w nim rozwiązania, mają na celu dalsze zwiększanie udziału źródeł (...)

Ruszył rządowy program „Tarcza dla pogranicza”

26.4.2023

Od 24 kwietnia przedsiębiorcy z województwa lubelskiego i podlaskiego mogą ubiegać się o rządową pomoc w ramach programu "Tarcza dla pogranicza". Na złożenie wniosku zainteresowani mają czas do 23 czerwca br. Łączna wartość programu to ok. 100 mln zł.

Zmiany w Kodeksie pracy wchodzą w życie

26.4.2023

Ułatwienia dla rodziców w łączeniu życia zawodowego z wychowywaniem dzieci oraz bardziej przejrzyste warunki pracy. W środę w życie wchodzą zmiany w przepisach Kodeksu Pracy wdrażające do polskiego porządku prawnego postanowienia dwóch unijnych dyrektyw.

Łatwiejszy wywóz z Polski dronów na Ukrainę

26.4.2023

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podpisał w piątek (21 kwietnia) nowelizację rozporządzenia w sprawie krajowego zezwolenia generalnego. Oznacza to, że podstawowe modele dronów, będzie można wywozić na Ukrainę bez konieczności posiadania indywidualnych zezwoleń na wywóz.

Krajowy Program Reform 2023/2024

25.4.2023

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Reform (KPR) na lata 2023/2024. Jest to dokument wskazujący kierunki działań dla Polski w perspektywie roku. Program obejmuje m.in. kwestie związane z zapewnieniem przedsiębiorstwom dostępu do finansowania i płynności, zwiększeniem aktywności (...)

Przepisy określające jakość handlową miodu

24.4.2023

Miód pszczeli jest jednym z artykułów rolno-spożywczych, którego nazwa została określona w przepisach. Znakując miody należy zatem stosować przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów (...)

Certyfikacja wina w 2022 roku

24.4.2023

Unijne prawo zezwala na podawanie w oznakowaniu wina bez chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego informacji o roczniku i nazwie odmiany winorośli w przypadku, gdy zostanie ono poddane certyfikacji w tym zakresie.

Zmiana ustawy o paliwie rolniczym

22.4.2023

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Ruszyła piąta edycja programu „Mój Prąd”!

22.4.2023

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informują, że 22.04.2023 r. o godz. 9.00 uruchomiony zostanie piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Mój Prąd” (PPMP5). W piątej edycji programu nadal (...)

Zmiany w systemie SENT

22.4.2023

21 kwietnia 2023 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT). Systemem SENT został objęty przewóz (...)

Łatwiejsze przyłączanie firm do instalacji OZE

21.4.2023

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało przepisy znacznie ułatwiające wykorzystanie linii bezpośrednich do zaopatrywania przedsiębiorstw energochłonnych i innych podmiotów w energię odnawialną. Znalazły się one w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, który (...)

Okres przydatności do spożycia nie zawsze wystarczy

21.4.2023

Na rynku są produkty, które po otwarciu opakowania zachowują przydatność do spożycia przez okres krótszy niż wynikający ze wskazanego w oznakowaniu terminu przydatności do spożycia. Dotyczy to najczęściej żywności, której opakowanie zapewnia specjalną atmosferę ochronną (...)

Grunty dla przedsiębiorców

21.4.2023

W Sejmie jest rządowy projekt ustawy wprowadzający nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu. Rząd stopniowo eliminuje użytkowanie wieczyste w Polsce.

Koniec patodeweloperki?

20.4.2023

Resort rozwoju zakończył analizę dotyczącą propozycji rozwiązań przeciwdziałających patodeweloperce. Takie praktyki to nie tylko niższy komfort i jakość życia dla mieszkańców nowych budynków i osiedli, ale także koszty, które w przyszłości ponosić będzie całe (...)

Rozwój biogazowni rolniczych

20.4.2023

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z inicjatywy sekretarza stanu Janusza Kowalskiego, przygotowano projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych trafił do konsultacji publicznych. 

Konsultacje kolejnego pakietu ułatwień dla przedsiębiorców

19.4.2023

Łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie, prostsze zasady prowadzenia firm, sprawna sukcesja i przyjazne prawo gospodarcze - to cztery filary przygotowanego przez MRiT nowego pakietu zmian, które mają poprawić środowisko prawne i instytucjonalne dla firm. Ta propozycja rozwiązań została skierowana (...)

Zakaz przywozu niektórych produktów rolnych z Ukrainy

19.4.2023

Czasowy zakaz przywozu z Ukrainy do Polski niektórych produktów rolnych m.in. zboża, cukru i mięsa wieprzowego został wprowadzony rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii. Nowa regulacja będzie obowiązywać do 30 czerwca 2023 roku.

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

18.4.2023

Rządowy projekt przewiduje ustalenie warunków i zasad wykonywania 17 zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi. Chodzi m.in. o uwzględnienie zagadnień, które dotyczą ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących (...)

Nowe otwarcie w mieszkalnictwie

18.4.2023

Program Pierwsze Mieszkanie to tańszy i łatwiej dostępny kredyt na zakup nieruchomości oraz specjalnie premiowane konto oszczędnościowe. W uchwalonej ustawie znalazły się także przepisy ograniczające możliwość cesji umów rezerwacyjnych i deweloperskich w celach zarobkowych.

Reforma kurateli sądowej

17.4.2023

5 kwietnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych przygotowana w Ministerstwo Sprawiedliwości pod nadzorem wiceministra Michała Wosia. To pierwsza od ponad 20 lat gruntowna reforma kurateli sądowej. Wzmacnia ochronę prawną kuratorów, zwiększa skuteczności ich pracy, (...)

Świadczenie pieniężne dla sołtysa?

13.4.2023

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowe rozwiązanie przewiduje, że sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 10 lat, będą otrzymywać świadczenie (...)

Co przyniosła wizyta Prezydenta Ukrainy?

7.4.2023

Bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza, a także kwestie historyczne – to główne tematy rozmów Prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński przywódca z Małżonką złożył w środę oficjalną wizytę w Polsce.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika