Kwiecień Rok 2023 - Informacje

Większe bezpieczeństwo danych obywateli?

30.4.2023

Coraz częściej korzystamy z usług online, załatwiając swoje sprawy w urzędach. Żeby administracja publiczna mogła oferować usługi cyfrowe, trzeba zbudować odpowiednią infrastrukturę i zapewnić bezpieczeństwo danych. W Polsce powstanie Krajowe Centrum Przetwarzania Danych, które (...)

Rząd ogranicza negatywne skutki kradzieży tożsamości

30.4.2023

Kradzież tożsamości, czyli podszywanie się pod inną osobą i zaciąganie w jej imieniu zobowiązań finansowych lub prawnych, to rosnący problem. Dlatego już wkrótce będziesz mógł zgłosić zastrzeżenie, że nie chcesz zaciągać zobowiązań finansowych. Instytucje finansowe (...)

Będzie mniej jednorazowych przedmiotów z plastiku

27.4.2023

Wprowadzenie unijnych ograniczeń dotyczących stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży (dyrektywa single use plastic - SUP) jest głównym celem podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji (...)

Dalsze wsparcie dla rozwoju OZE w Polsce

27.4.2023

Rada Ministrów przyjęła 25 kwietnia 2023 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra klimatu i środowiska. Zaproponowane w nim rozwiązania, mają na celu dalsze zwiększanie udziału źródeł (...)

Ruszył rządowy program „Tarcza dla pogranicza”

26.4.2023

Od 24 kwietnia przedsiębiorcy z województwa lubelskiego i podlaskiego mogą ubiegać się o rządową pomoc w ramach programu "Tarcza dla pogranicza". Na złożenie wniosku zainteresowani mają czas do 23 czerwca br. Łączna wartość programu to ok. 100 mln zł.

Zmiany w Kodeksie pracy wchodzą w życie

26.4.2023

Ułatwienia dla rodziców w łączeniu życia zawodowego z wychowywaniem dzieci oraz bardziej przejrzyste warunki pracy. W środę w życie wchodzą zmiany w przepisach Kodeksu Pracy wdrażające do polskiego porządku prawnego postanowienia dwóch unijnych dyrektyw.

Łatwiejszy wywóz z Polski dronów na Ukrainę

26.4.2023

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podpisał w piątek (21 kwietnia) nowelizację rozporządzenia w sprawie krajowego zezwolenia generalnego. Oznacza to, że podstawowe modele dronów, będzie można wywozić na Ukrainę bez konieczności posiadania indywidualnych zezwoleń na wywóz.

Krajowy Program Reform 2023/2024

25.4.2023

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Reform (KPR) na lata 2023/2024. Jest to dokument wskazujący kierunki działań dla Polski w perspektywie roku. Program obejmuje m.in. kwestie związane z zapewnieniem przedsiębiorstwom dostępu do finansowania i płynności, zwiększeniem aktywności (...)

Przepisy określające jakość handlową miodu

24.4.2023

Miód pszczeli jest jednym z artykułów rolno-spożywczych, którego nazwa została określona w przepisach. Znakując miody należy zatem stosować przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów (...)

Certyfikacja wina w 2022 roku

24.4.2023

Unijne prawo zezwala na podawanie w oznakowaniu wina bez chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego informacji o roczniku i nazwie odmiany winorośli w przypadku, gdy zostanie ono poddane certyfikacji w tym zakresie.

Zmiana ustawy o paliwie rolniczym

22.4.2023

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika