Kwiecień Rok 2014 - Informacje

Poważne zmiany w prawie karnym

30.4.2014

Odwrócona zostanie struktura orzekanych kar tak, aby karą najczęściej orzekaną była grzywna lub kara ograniczenia wolności.

Specjalne ośrodki wychowawcze pod lupą MEN

30.4.2014

Kuratorzy mają sprawdzić w placówkach warunki pobytu wychowanków, ich liczbę, wiek, podstawę przyjęcia do ośrodka, kontakty ze światem zewnętrznym, z rodzicami, przedszkolami i szkołami.

Ośrodki adopcyjne naruszają ustawę o ochronie danych osobowych

29.4.2014

Negatywny wpływ na działalność ośrodków miał brak kontroli i monitoringu ich działalności, a także nieopracowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach strategii rozwoju województwa dolnośląskiego - czytamy w raporcie NIK.

Komisja Europejska pogodzi wszystkich na wybrzeżach?

29.4.2014

Szybko rosnący popyt na przestrzeń morską do wykorzystania w nowych działaniach, począwszy od energii ze źródeł odnawialnych po obiekty akwakultury, sprawia, że lepsze i spójne planowanie działalności na morzu jest konieczne.

Lepszy los małych przedsiębiorstw

28.4.2014

Dobra wiadomość dla mikroprzedsiębiorstw, już niedługo dostaną możliwość składania uproszczonego sprawozdania finansowego. Wiąże się to z obniżeniem kosztów działalności takich przedsiębiorstw.

Sejm przyjął nowe prawo antymonopolowe

28.4.2014

Eliminowanie praktyk niekorzystnych dla gospodarki, przedsiębiorców i konsumentów – to główne cele nowej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Życie rybaka na (dzikim) zachodzie Europy

28.4.2014

Za każdym razem, gdy Stephen McHale znajduje w swoich sieciach samicę homara przenoszącą jaja, wypuszcza ją, wycinając wcześniej znak V na jej płetwie - informujący innych rybaków o tym, by tego okazu nie zabierać ze sobą.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika