Archiwum porad prawnych Styczeń 2014

POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

27.1.2014

Właścicielami gruntu są dwie osoby (dwoje przedsiębiorców prowadzących nie zależnie od siebie jednoosobowe działalności gospodarcze). Razem zwrócili się o zwolnienie budynku z podatku, od nieruchomości przedstawiając wspólne oświadczenie iż nowy budynek powstał ze środków jednego z (...)

zarządca sądowy

14.1.2014

Zarządca sądowy poinformował najemców nieruchomości, że od maja 2010 r. mają wpłacać na jego konto czynsz, ale niestety najemcy w dalszym ciągu wpłacali czynsz na konto jednego ze współwłaścicieli przez kilkanaście miesięcy, aż do jego śmierci. Mimo mojego sprzeciwu, zarządca wycofał (...)

Świadczenie rehabilitacyjne a stosunek pracy

14.1.2014

Pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. W tym czasie do podziału pośród pracowników została zgodnie z porozumieniem pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą, przyznana ekstra premia, w której przyznano ją pracownikom będącym w okresie zatrudnienia na dzień 1 listopada 2013 (...)

Ryczałt z tytułu najmu

13.1.2014

Nieruchomością, której współwłasność nie została zniesiona, zarządza zarządca sadowy, ja natomiast jestem współwłaścicielem mającym udział 11 %. Podatek od nieruchomości płacę ryczałtem od najmu w wysokości 8,5 % od przychodu. Zarządca sądowy co miesiąc oblicza mi ryczałt 8,5 (...)

Postanowienie wstępne

9.1.2014

Można wnieść wniosek o wydanie postanowienia częściowego lub wniosek o wydanie postanowienia wstępnego ? Jakie są różnice w postępowaniu sądu w zależności od rodzaju wniosku ?

Postanowienie wstępne a częściowe

9.1.2014

Można wnieść wniosek o wydanie postanowienia częściowego lub wniosek o wydanie postanowienia wstępnego. Jakie są kryteria, który wniosek wnosimy ?

Przedawnienie roszczenia solidarnego

9.1.2014

Dysponuję prawomocnym wyrokiem zasądzającym roszczenie na moją rzecz od dwójki dłużników solidarnych. Czy wszczęcie egzekucji tylko przeciwko jednemu z dłużników przerywa bieg terminu przedawnienia w stosunku do obu dłużników, czy tylko w stosunku do jednego z nich?

Wygaśnięcie umowy najmu. Co mogę zrobić, aby najemca opuścił lokal ?

8.1.2014

Jestem właścicielem mieszkania, które wynająłem na czas oznaczony. Umowa najmu zawarta na czas oznaczony wygasła. W związku z powyższym zwróciłem się do najemcy, aby wyprowadził się z wynajmowanego lokalu. Jednak odmówił i w dalszym ciągu wpłaca czynsz na moje konto. Co mogę zrobić, (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika