Papiery wartościowe

Kategorie papierów wartościowych

Kupon dywidendowy

Kupon dywidendowy

Czym jest kupon dywidendowy, czy musi być dołączony do dokumentu akcji na okaziciela i wydany przy zbyciu akcji, jakie warunki winien spełniać jako formalny dokument?

Zbycie akcji na okaziciela

Zbycie akcji na okaziciela

Jaka powinna być treść indosu na akcji na okaziciela w przypadku jej zbycia. Zgodnie z 921[9]k.c. wystarczy "co najmniej" podpis zbywcy. A co ponadto np. data przeniesienia prawa (odpowiadająca dacie (...)

Forma zbycia akcji

Forma zbycia akcji

Zamierzam sprzedać 80% akcji na okaziciela. Czy dla ww. umowy sprzedaży przewidziany jest obowiązek zachowania formy aktu notarialnego lub poświadczenia podpisu? Czy dla bezpieczeństwa obrotu dobrze (...)

Zbycie akcji po cenie mniejszej niż cena nabycia

Zbycie akcji po cenie mniejszej niż cena nabycia

Czy sprzedaż akcji spółki niepublicznej przez spółkę z o.o. po cenie niższej niż cena nabycia (okres nabycia i sprzedaży zamyka się w kwartale) jest prawnie dopuszczalna i nie powoduje żadnych (...)

Podpisanie weksla ołówkiem

Podpisanie weksla ołówkiem

Czy weksel własny in blanco jest ważny jeżeli wystawca weksla złożył na nim podpis ołówkiem.

Zasady wypłacania dywidendy

Zasady wypłacania dywidendy

Kiedy i na jakich zasadach jest wypłacana dywidenda z tytułu posiadanych akcji firmy.

Ograniczenie statutem zbywalności akcji

Ograniczenie statutem zbywalności akcji

Zawarłem umowę sprzedaży akcji imiennych z osobą trzecią. Zarząd odmówił dokonania zmian w książce akcyjnej uzasadniając, że akcje zostały sprzedane niezgodnie ze statutem, zgodnie z którym (...)

Przydział akcji w subskrypcji zamkniętej

Przydział akcji w subskrypcji zamkniętej

Art. 435 par.2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ustanawia zasady przydziału akcji w ramach subskrypcji zamkniętej, w tym postanowienie, że "pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do zgłoszeń". (...)

Poprawne uzupełnienie weksla in blanco

Poprawne uzupełnienie weksla in blanco

Jak uzupełnić weksel in blanco i jaki dokument sporządzić, aby móc przenieść prawa do niego na rzecz osoby trzeciej - nazywa się to, jak przypuszczam, indosowanie weksla.

Weksel jako forma zabezpieczenia

Weksel jako forma zabezpieczenia

Jako prezes sp. z o.o. podpisałem weksel in blanco jako zabezpiecznie lesingu. Obecnie nic nie wiąże mnie z tą spółką. Czy mam prawo żądać od firmy leasingowej zmiany poręczenia umowy leasingu (...)

Czas trwania poręczenia wekslowego

Czas trwania poręczenia wekslowego

Poręczyłam na wekslu do 20000 pln za towar, nie wiem jaki jest to rodzaj weksla ale podobno - tak mnie poinformowano - jest to weksel bezterminowy czyli jest ważny przez cały okres współpracy osoby (...)

Czas ważności weksla

Czas ważności weksla

Jaki jest czas ważności weksla jako podstawa roszczenia zapłaty?

Obowiązek zwrotu weksla

Obowiązek zwrotu weksla

Współpracuję z firmą na podstawie umowy agencyjnej, podpisałem również porozumienie wekslowe, w którym zawarte jest zastrzeżenie, że po rozwiązaniu umowy firma zwróci mi weksel dopiero po trzech (...)

Odpowiedzialność majątkowa poręczyciela wekslowego

Odpowiedzialność majątkowa poręczyciela wekslowego

Wraz z żoną poręczyliśmy weksel stanowiący zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez spółkę z o.o. Czy w przypadku ogłoszenia upadłości tej spółki nasze poręczenie wekslowe może stanowić (...)

Okres ważności weksla

Okres ważności weksla

Czy ważny jest weksel zakładając , iż zwrot pożyczki nastąpił 7 lat temu , a pożyczkodawca odmówił jego zwrotu ?

Wspólna odpowiedzialność z weksla

Wspólna odpowiedzialność z weksla

Jestem agentem ubezpieczeniowym. Przy podpisaniu umowy o współpracę podpisałem firmie ubezpieczeniowej weksel (5000 PLN) in blanco. Po 6-ciu miesiącach firma żąda ode mnie nowego weksla podpisanego (...)

Opłata skarbowa na wekslu

Opłata skarbowa na wekslu

Wystawcą weksla są 4 firmy, co skutkuje podpisem i pieczątka x 4 na awersie weksla - a jest trochę za mało miejsca, weksel będzie wekslem wystawionym in blanco, jest to weksel urzędowy na 10 PLN, (...)

Poprawki naniesione na weksel

Poprawki naniesione na weksel

Czy można poprawić źle wypełnioną datę na wekslu in blanco? Jeśli tak to w jaki sposób to zrobić?

Zobowiązanie wekslowe a spadek

Zobowiązanie wekslowe a spadek

Posiadam weksel in blanco. Co się stanie jeżeli osoba, która go wystawiała umrze. Jaka jest możliwość odzyskania pieniędzy od jego najbliższych zakładając, że wystawca był osobą samotną?

Odpowiedzialność poręczyciela wekslowego

Odpowiedzialność poręczyciela wekslowego

Parę lat temu poręczyłem weksel żony stanowiący zabezpieczenie jej zobowiązań wobec kontrahenta. Od niedawna ustanowiliśmy rozdzielność majątkową. Czy w związku z tym mogę wycofać to poręczenie (...)

Zobowiązanie wekslowe a stosunki majątkowe

Zobowiązanie wekslowe a stosunki majątkowe

Jakie są skutki ustania wspólności majątkowej małżeńskiej dla zobowiązań wekslowych podjętych przed jej zniesieniem przez małżonków?

Obowiązek zwrotu weksla

Obowiązek zwrotu weksla

Mój były pracodawca udzielił mi pożyczki, której zabezpieczeniem był weksel in blanco podpisany przeze mnie. Pożyczkę spłaciłem a weksla nie otrzymałem z powrotem. W międzyczasie zmieniłem (...)

Dziedziczenie akcji

Dziedziczenie akcji

Po śmierci matki zostały akcje spółki nienotowanej jeszcze na giełdzie. Wartość nominalna akcji wynosi 3 500,00 zł. Są też długi. Brat jest nieletni i przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza. (...)

Wysokość sumy wekslowej

Wysokość sumy wekslowej

Do jakiej wysokości można realizować weksel in blanco, jeżeli na druku weksla jest wydrukowane - "Urzędowy blankiet wekslowy do sumy wekslowej nie przekraczającej sto złotych"

1

2

3

4

5

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne