Prawo administracyjne: Dla cudzoziemca - Artykuły

Działalność gospodarcza cudzoziemca

29.8.2023

Możesz prowadzić w Polsce biznes, nawet jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa. Przeczytaj, jaką działalność gospodarczą może w Polsce prowadzić cudzoziemiec, w jakiej formie to zrobić i czego będziesz potrzebować do rejestracji firmy.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

29.7.2022

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Z artykułu dowiesz się, jak je uzyskać.

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

21.3.2022

Chcesz zatrudnić w swojej firmie obywatela Ukrainy? W związku z trwającą na Ukrainie wojną, wprowadzone zostały szczególne przepisy, które ułatwiają obywatelom tego kraju legalny pobyt i pracę w Polsce. Sprawdź, na czym polega ogólny dostęp do rynku pracy dla obywateli (...)

Transgraniczne przetwarzanie danych

3.2.2022

Istotą mechanizmu „punktu kompleksowej współpracy” jest ustanowienie jednego, konkretnego organu ochrony danych, który w pierwszym rzędzie odpowiada za nadzór nad przetwarzaniem danych przez danego administratora danych

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

29.8.2021

Jak wygląda sytuacja cudzoziemców na rynku pracy w Polsce? Na jakie wsparcie mogą liczyć i kiedy? Poznaj najważniejsze rozwiązania.

Nowe obostrzenia na polskiej granicy

28.12.2020

Od 28 grudnia br. na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Z kwarantanny nie są już zwolnieni Polacy, obywatele państw UE, EOG oraz Szwajcarii przekraczający polską granicę, stanowiącą granicę zewnętrzną UE. 

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

27.12.2017

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej. Dowiedz się więcej o zmianach.

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

21.12.2017

Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów czy akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości (...)

Oddając krew, możesz skorzystać z ulgi podatkowej

24.11.2011

Osoby, które oddają krew w celu ratowania życia innym powinny wiedzieć, że mają prawo odliczyć od dochodu wartość przekazanej krwi. Odliczenie z tytułu darowizny krwi jest limitowane do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew, który jest określony przepisami wydanymi (...)

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

3.8.2007

W dobie globalizacji coraz więcej osób decyduje się na opuszczenie swojego kraju w poszukiwaniu lepszego zarobku i lepszego życia. Zagadnienia przekraczania granic i legalizowania pobytu regulują przede wszystkim przepisy prawa krajowego, ale również w pewnych przypadkach przepisy unijne. Jedną (...)

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

25.4.2007

Cudzoziemcem jest osoba która nie posiada obywatelstwa polskiego. W wielu dziedzinach, w tym również w zakresie możliwości zatrudnienia cudzoziemców, polskie prawo różnicuje sytuację cudzoziemców w zależności od kraju ich pochodzenia, gdzie zasadnicze kryterium (...)

Podstawowe prawa i obowiązki osób względem prawa celnego

29.3.2006

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej system prawa celnego w naszym kraju składa się będzie z bezpośrednio stosowanych przepisów prawa wspólnotowego oraz przepisów krajowych, tj. ustawy - Prawo celne, aktów wykonawczych do tej ustawy. Prawa i obowiązki osób względem prawa celnego obowiązują (...)

Jak ustalić wartość celną?

3.3.2006

Polski Kodeks celny obowiązywał do momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zastępujące go przepisy UE dotyczące m.in. wartości celnej są o wiele bardziej rozbudowane niż dawne polskie, co ułatwia ich stosowanie. Według przepisów unijnych wartością celną przywożonych towarów jest (...)

Kredyty i pożyczki od lub dla podmiotów zagranicznych

15.2.2006

Ograniczeniom obrotu dewizowego podlega zaciąganie przez rezydentów od nierezydentów z krajów trzecich kredytów lub pożyczek o terminie spłaty ponad połowy kwoty kredytu lub kwoty pożyczki przed upływem roku od dnia zawarcia umowy. Ograniczeniom podlega także udzielanie przez rezydentów nierezydentom (...)

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

24.2.2005

Problem nabywania nieruchomości położonych na terytorium Polski przez cudzoziemców nie dotyczy wbrew powszechnej opinii tylko sytuacji, w której jakiś obcokrajowiec chce kupić np. domek letniskowy na Mazurach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przez ustawowe pojęcie cudzoziemca należy (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika