e-prawnik.pl Porady prawne

Protest po wyroku arbitrów ???

Odpowiedzi w temacie (0)

Edek2

12.1.2007

Zamawiający wybrał ofertę "A" i odrzucił "B" z powodu "x". Wyk. "B" złożył protest , a wyk. "A" przyłączył się po stronie Zam. Wyk "B" odwołał się do UZP i wygrał. Zam. zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów (ZA) powtórzył badanie ofert i wybrał "B" . Wyk. "A" złożył protest wskazując inne niezgodności "y" i "z" w ofercie "B". Zam. protest "A" odrzuca bo wniesiony po terminie ( faksem ostatniego dnia i pocztą następnego - pomimo, iż SIWZ określała formę pisemną dla protestów). Pytanie : czy Wyk. "A" może wnieść protest na ofertę "B" mając na uwadze art. 181 ust. 6 PZP. Moim zdaniem taki protest nie jest dopuszczalny , bo "A" przyłączając się do postępowania w wyniku protestu "B" z powodu "x" już wtedy winien wystosować również inne zarzuty "y" i "z" wobec oferty "B" , później przyłączyć się do odwołania w UZP wniesionego przez "B" i wówczas ZA musiał by również rozstrzygnąć spór nie tylko w zakresie zarzutu "x", ale również w zakresie zarzutów "y" i "z", Ustawa nie zakazuje aby wykonawca przyłączający się do protestu nie mógł "dodać czegoś od siebie" w postaci nowych zarzutów i argumentów. Przecież intencją ustawodawcy w ostatniej nowelizacji było, aby maksymalnie usprawnić kwestie protestów i odwołań. Stan aktualny : wykonawca "A" złożył odwołanie do UZP, czekamy na termin rozprawy no i mamy do czynienia z drugim już odwołaniem w tym samym postępowaniu. Co wy na to ???

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM