Archiwum 9 Sierpień 1919

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 662 z 1927

    Oświadczenie Rządowe z dnia 9 sierpnia 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję Protokółu dotyczącego poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju Wersalskiego i do odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju, podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1923 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 660 z 1927

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 1927 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie stolińskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

NA SKÓTY