Archiwum 13 Listopad 1925

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 865 z 1925

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego "Nowa Wieś" w powiecie leszczyńskim w województwie poznańskiem i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej "Nowa Wieś" w tym samym powiecie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 864 z 1925

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Alteroda w powiecie grudziądzkim w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Rywald Szlachecki w tymże powiecie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 851 z 1925

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 9 lipca 1921 r. w przedmiocie postępowania celnego przy obrocie zagranicznych opakowań zwrotnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 838 z 1925

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Tłukomy w powiecie wyrzyskim w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej o tej samej nazwie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 837 z 1925

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Stare-Prusy w powiecie chojnickim w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Łęg w tymże powiecie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 836 z 1925

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Przyrówko w powiecie tucholskim w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy Przyrowa w tym samym powiecie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 835 z 1925

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Zielątkowo w powiecie obornickim w województwie pomorskiem gminy wiejskiej o tej samej nazwie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 834 z 1925

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Goczałki w powiecie grudziądzkim w województwie pomorskiem gminy wiejskiej o tej samej nazwie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 833 z 1925

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Robakowo w powiecie chełmińskim w województwie pomorskiem gminy wiejskiej o tej samej nazwie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 832 z 1925

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do udzielenia indywidualnych zniżek przerachowania należności Skarbu Państwa z pożyczek udzielonych urzędniczym spółdzielniom spożywczym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 3 z 1926

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. w sprawie bezpłatnego odstąpienia m. st. Warszawie gruntów państwowych na cele regulacji i budowy ulic: Wawelskiej, Mochnackiego, Mianowskiego, Akademickiej, Supińskiego, Uniwersyteckiej, Glogiera, Korzeniowskiego, Hoffmanowej, Pługa, Raszyńskiej, Filtrowej, i przyległych ulic dotychczas nie posiadających nazwy i domków znajdujących się na tych terenach.