Archiwum 12 Październik 1926

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 655 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1926 r. w sprawie dyzlokacji sądów pokoju w powiecie płońskim w okręgu sądu okręgowego w Płocku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 634 z 1926

  Konwencja prowizoryczna pomiędzy Polską a Holandją, dotycząca żeglugi powietrznej, podpisana w Hadze dnia 4 listopada 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 617 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1926 r. w sprawie dyzlokacji sądów pokoju w powiecie wołkowyskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 616 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1926 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie krzemienieckim w okręgu sądu okręgowego w Równem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 603 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1926 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Lubawie w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 602 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1926 r. o zmianie granic okręgów sądów powiatowych w Wiśniowczyku i Mikulińcach w okręgach sądów okręgowych w Brzeżanach i Tarnopolu.