Archiwum 26 Październik 1926

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 682 z 1926

    Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 26 października 1926 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu tychże Ministrów z dnia 6 sierpnia 1926 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1-go października 1926 r. do 30-go września 1927 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 630 z 1926

    Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Sanitarnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 5 września 1925 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 621 z 1926

    Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 października 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych.