Archiwum 30 Listopad 1926

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 754 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Konwencji handlowej pomiędzy Polską a Grecją, podpisanej w Warszawie dnia 17 kwietnia 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 753 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Konwencji handlowej pomiędzy Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 9 grudnia 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 752 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Umowy handlowej pomiędzy Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 751 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Konwencji handlowej pomiędzy Polską a Austrją, podpisanej w Warszawie dnia 25 września 1922 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 750 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Konwencji handlowej pomiędzy Polską a Jugosławją, podpisanej w Warszawie dnia 23 października 1922 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 736 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Szwecją, podpisanego w Warszawie 2 grudnia 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 734 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej Konwencji o Procedurze Cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 733 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Holandją, podpisanego w Warszawie dnia 30 maja 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 732 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Konwencji handlowej pomiędzy Polską a Szwajcarią, podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 731 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Danją, podpisanego w Warszawie dnia 22 marca 1924 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 730 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Traktatu handlowego pomiędzy Polską a Królestwem Belgji i Wielkiem Księstwem Luksemburskiem, podpisanego w Brukseli dnia 30 grudnia 1922 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 729 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Tymczasowego Układu handlowego pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki Północnej, podpisanego w Waszyngtonie dnia 10 lutego 1925 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 723 z 1926

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Królestwem Wielkiej Brytanji i Irlandji, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 716 z 1926

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie uzupełnienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 707 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1926 r. o sposobie przerachowania i konwersji obligacyj pożyczek państwowych z lat 1918-1920, podpadających pod postanowienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1926 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 683 z 1926

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 1926 r. o zawieszeniu wykonania kar za przestępstwa leśne w okręgach apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 24 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Konwencji handlowej pomiędzy Polską a Włochami, podpisanej w Genui dnia 12 maja 1922 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 11 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska Konwencji handlowej pomiędzy Polską a Rumunją, podpisanej w Bukareszcie dnia 1 lipca 1921 roku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie złożenia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisanego w Genewie dnia 5 października 1921 r., dotyczącego poprawek do artykułu 4 Umowy Związku Narodów.