Archiwum 4 Listopad 1926

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 676 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 listopada 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie zmiany w załączniku do rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1926 r. o wykonaniu art. 57 ustęp ostatni ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 642 z 1926

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1926 r. w sprawie jednorazowego zasiłku dla funkcjonarjuszów państwowych i osób wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 641 z 1926

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1926 r. w sprawie regulowania kolejowych transportów węgla, koksu i brykietów węglowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 640 z 1926

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1926 r. o karach za rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości, oraz o karach za zniewagę władz i ich przedstawicieli.