Archiwum 6 Listopad 1926

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 700 z 1926

    Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 listopada 1926 r. o przyznawaniu nagród za przyczynianie się do wykrycia przestępstw podlegających ustawie karnej skarbowej.

  • Dziennik Ustaw Poz. 670 z 1926

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1926 r. o rozmieszczeniu sądów pokoju w powiatach: prużańskim i słonimskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie, baranowickim, nieświeskim, nowogródzkim i stołpeckim w okręgu sądu okręgowego w Nowogródku, tudzież brasławskim, dziśnieńskim, lidzkim, mołodeczańskim, oszmiańskim, postawskim, święciańskim, wilejskim, wileńsko-trockim i wołożyńskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie, oraz o zmianie okręgów sądu pokoju w Białowieży w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku i w Hancewiczach w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

  • Dziennik Ustaw Poz. 669 z 1926

    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1926 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Toruniu.

NA SKÓTY