Archiwum 29 Grudzień 1926

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 782 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych i wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-jugosławiańskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 779 z 1926

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wydaniu taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 758 z 1926

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 grudnia 1926 r. o przedłużeniu terminu przedawnienia rent i rat rentowych na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 757 z 1926

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 grudnia 1926 r. w sprawie zmiany postanowień art. 6 ustawy o ochronie lokatorów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 756 z 1926

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 grudnia 1926 r. zawierające postanowienia przejściowe w zakresie naruszeń przepisów o opłatach stemplowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 105 z 1927

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 grudnia 1926 r. w sprawie złożenia przez Portugalję w Sekretarjacie Ligi Narodów dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. oraz odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju.

 • Dziennik Ustaw Poz. 95 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych w celu wykonania ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o podatku od lokali.