Archiwum 29 Kwiecień 1926

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 306 z 1926

    Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 29 kwietnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o wykonywaniu ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów w brzmieniu, ogłoszonem w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1926 r. o ustaleniu obowiązującego tekstu ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.

  • Dziennik Ustaw Poz. 302 z 1926

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29 kwietnia 1926 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Zagranicznych, Sprawiedliwości, Skarbu, Kolei, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Przemysłu i Handlu o zmianach i sprostowaniach rozporządzenia wykonawczego z dnia 21 marca 1925 r. do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z dnia 23 maja 1924 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 261 z 1926

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 1926 r. o przepisach sanitarnych dla zakładów fryzjerskich i golarskich.