Archiwum 22 Maj 1926

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 318 z 1926

    Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 maja 1926 r. o częściowem wstrzymaniu działania rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1924 r. i z dnia 31 grudnia 1924 r. o rozciągnięciu obowiązku legalizowania na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 310 z 1926

    Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 maja 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 309 z 1926

    Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 maja 1926 r. w sprawie zmiany w rozmieszczeniu ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej w Krakowie.